Uppsägning av anställning på grund av personliga skäl

FRÅGA
En medarbetar som har en tillsvidare anställning o återkommande har sena ankomster, samtal, handlingsplan. Vad kan jag göra härnäst? Vad är skäl för avslut av anställning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställningar regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS).(här) Man brukar prata om två huvudgrupper för uppsägning, dels uppsägning på grund av arbetsbrist och dels uppsägning på grund av personliga skäl. Jag kommer bara behandla det sistnämnda i svaret då det verkar vara det som passar på din situation.

Uppsägning av en tillsvidare anställning från en arbetsgivares sida regleras i 7 § LAS (här) och redan i första stycket nämns att en uppsägning måste vara saklig grundad. För att det ska vara sakligt grundat vid misskötsamhet, bland annat många gånger av sen ankomst som du nämner, är det ganska många tillfällen det måste handla om. Det krävs också en noga bedömning av alla omständigheter samt om misskötsamheten fortsätter efter tillsägelser, domstolen har i rättsfall sett just allvarligare på om misskötsamhet upprepas trots tillsägelse.

Däremot är en uppsägning aldrig sakligt grundad om man kan omplacera arbetstagaren istället för att säga upp denne.

Man måste också kolla på vilken grad av misskötsamhet det är frågan om, då det kan vid allvarligare fall vara nog med bara enstaka upprepningar, medan med sena ankomster krävs det mer omfattande än någon enstaka gång. Det är också viktigt att ta i beaktning att det inte får röra sig om händelser som är för gamla om det inte finns en anledning till att man tar upp dessa långt efter. Den regel som finns återfinns i 7 § 4 st. LAS (här) och kallas tvåmånadersregeln då en arbetsgivare inte får ta upp händelser längre tillbaka i tiden än två månader om det inte finns särskilda skäl att man gör det, i det här fallet måste man kunna påvisa att beteendet har fortsatt de senaste två månaderna för att man ska få göra gällande en uppsägning på dessa grunder.

Viktigt att belysa är att om det är en sakligt grundad uppsägning gäller fortfarande en uppsägningstid på minst ett år enligt 11 § LAS(här)

I ditt fall är det svårt att ge ett rakt svar på om de omständigheter du uppger kan räcka för en uppsägning utan man får kolla på många omständigheter, så som omfattningen av sena ankomster, har det skett tillsägelser utan rättelse och finns det möjlighet att omplacera personen så att problemet försvinner. Kan man däremot påvisa en stor grad av misskötsamhet anses det vara en sakligt grundad uppsägning.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Mathilda Wihlborg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1618)
2020-10-26 Vad gäller för turordning i internationella bolag och vid olika driftställen?
2020-10-26 Har en provanställd rätt till uppsägningslön?
2020-10-22 Beräkning av arbetstid vid uppsägning.
2020-10-15 Går det att säga upp en tidsbegränsad anställning innan anställningstidens utgång?

Alla besvarade frågor (85451)