Uppsägning av anställning

FRÅGA
Min son vill säga upp sig, han anser att han har en månads uppsägning. Medan hans arbetsgivare anser att han har 6 månaders uppsägning för att han har skrivit på ett medarbetaravtal som säger "ömsesidigt enligt LAS", vad gäller? Han har varit anställd så länge så skulle arbetsgivaren sagt upp honom hade han haft 6 månaders uppsägning.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om uppsägning stadgas i lagen om anställningsskydd (LAS) och en minsta uppsägningstid är 1 månad från både arbetstagarens och arbetsgivarens sida.

I det enskilda anställningsavtalet och även i kollektivavtal är det möjligt att avtala om andra uppsägningstider, vilket alltså har gjorts i ditt fall. Det som avtalats ska i sådana fall gälla före bestämmelserna i LAS.

Det som din son och arbetsgivaren har avtalat är en förhandlingsfråga och det borde ha uppmärksammats innan avtal skrevs på. I 2 § 2 st. LAS finns en regel som säger att avtal som är till nackdel för arbetstagaren (jämfört med bestämmelserna i LAS) är ogiltiga. Att avtala om en längre uppsägningstid än den som sägs i 11 § LAS är inte något som man anser är till nackdel för arbetstagaren och som medför att avtalet är ogiltigt.

Jag skulle rekommendera att prata med arbetsgivaren och komma överens om att ta ut innestående semester den sista perioden. Om arbetsgivaren går med på detta är det bra om din son får en skriftlig bekräftelse på detta. Om han/hon inte går med på detta kan denne kräva att din son jobbar under uppsägningstiden.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor,

Med vänlig hälsning,

Fiama Jimenez Flores
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1482)
2020-04-04 Gå tidigt sakligt skäl för uppsägning?
2020-04-03 Nya anställningsavtal vid ny arbetsgivare
2020-04-03 Kan arbetsgivaren säga upp mig för att jag inte drar in tillräckligt med konsultjobb?
2020-03-31 Uppsägning på grund av arbetsbrist

Alla besvarade frågor (78739)