Uppsägning arbetsbrist

FRÅGA
Jag riskerar att bli uppsagd pga övertalighet/arbetsbrist.Eftersom jag jobbat på företaget sedan augusti 1998 kommer jag att hävda min rätt till 6 månaders uppsägning.Min chef vill förhandla om detta.Är det något speciellt jag behöver tänka på?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att du har rätt till 6 månaders uppsägningstid, om din sammanlagda arbetstid är 10 år, detta följer av 11 § LAS. Notera att paragrafen är semidispositiv och kan åsidosättas genom kollektivavtal.

7 § LAS föreskriver att en uppsägning måste vara sakligt grundad. Det är arbetsgivaren som avgör om det föreligger arbetsbrist, men innan en arbetsgivare kan säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren undersöka om det finns möjlighet till omplacering. Om det föreligger arbetsbrist och det inte finns någon möjlighet till omplacering är det saklig grund för uppsägning. Notera att det inte behöver vara just arbetsbrist i strikt mening, utan även ekonomiska svårigheter och omorganisation omfattas av termen "arbetsbrist":

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren följa särskilda turordningsregler. I LAS finns turordningsreglerna i 22 §, den s.k. "sist in, först ut"-principen. Denna innebär att den med kortast sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren är den som först sägs upp vid arbetsbrist. Skulle två personer varit anställda lika länge ger enligt 22 § ålder företräde, den som är yngst sägs då alltså upp först. Notera att även denna paragraf är semidispositiv, och kan åsidosättas genom kollektivavtal.

Har man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har man enligt 25 § i LAS under vissa förutsättningar företrädesrätt till återanställning under uppsägningstiden och nio månader framåt. Observera att företrädet gäller vid nyanställning och att du som arbetstagare måste ha meddelat arbetsgivaren om att du vill utnyttja din företrädesrätt. Arbetsgivaren å sin sida är skyldig att informera om företrädesrätten i samband med uppsägningen enligt 8 § i LAS. För återanställning krävs vidare att den som återanställs har tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Arbetstagaren anses generellt vara tillräckligt kvalificerad för den nya uppgiften om det inte tar mer än sex månader att lära sig arbetet. Vid återanställning används turordningsregler baserade på anställningstid och ålder, där den med längst anställningstid har företräde (26 § LAS). Även när det gäller företräde till återanställning kan kollektivavtal innehålla andra regler och gäller då före LAS.

Slutligen, är du medlem i facklig organisation kan du alltid vända dig till denna - de kan bistå dig med hjälp i situationen. Notera också att om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal är arbetsgivaren normalt skyldig att tillämpa bestämmelserna i kollektivavtalet på alla arbetstagare som utför arbete inom avtalets tillämpningsområde. Detta oberoende av om de enskilda arbetstagarna är medlem i någon arbetstagarorganisation eller inte. För frågor som inte är reglerade i anställningsavtalet gäller alltså bestämmelserna i kollektivavtalet även för en arbetstagare som inte är organiserad eller är med i en annan arbetstagarorganisation än den arbetsgivaren har kollektivavtal med. Däremot kan en arbetstagare som är oorganiserad inte åberopa kollektivavtalet för att kräva rättigheter enligt avtalet, exempelvis högre lön.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lycka till!

Vänligen,

Jens Ödman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94233)