Uppsägning

FRÅGA
Hej, arbetar på en bensinmack som ska stänga. Vi arb.tagare ska flyttas/sägas upp. Min arb.givare ringde upp mig 15/7-16 för att uppsägningstiden börjar gälla fr.o.m. då. Jag frågade om jag inte måste meddelas det skriftligen, men då det var semestertider, gjordes ett undantag , fick jag till svar.Min fråga lyder således ; får det gå till så? Ska jag inte se dokumentet först?
SVAR

Hej,


Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga.

Beroende på vilken typ av anställning så gäller olika regler för uppsägning.
I och med att du nämner att du har uppsägningstid så misstänker jag att du har en s.k. tillsvidareanställning och då ska uppsägningen ske skriftligt. Dessutom ska din arbetsgivare i uppsägningsbeskedet ange vad du som arbetstagare ska iaktta för det fall att du vill göra uppsägningen ogiltig eller yrka skadestånd p.g.a. uppsägningen. I beskedet ska dessutom anges om du som arbetstagare har företrädesrätt till återanställning. Detta följer av 8 § Lagen om anställningsskydd (fortsättningsvis förkortat "LAS").

Enligt 38 § LAS kan en muntlig uppsägning som har skett i ditt fall fortfarande vara giltig. Dock så utgör det ett s.k. formaliafel och detta kan leda till skadeståndsskyldighet för din arbetsgivare. Eftersom du har blivit muntligt uppsagd kommer din anställning att upphöra efter uppsägningstiden men du kommer ha en möjlighet att kräva skadestånd från din arbetsgivare. Detta skadeståndsanspråk måste du dock framställa till din arbetsgivare inom fyra månader efter att din anställning upphört.

Jag kan tyvärr inte på rak arm ge dig ett svar på hur goda möjligheter du kommer att ha att få skadestånd, då jag behöver ytterligare information i ärendet. Detta är den hjälp jag kan ge dig via vår gratisrådgivning.

Är du medlem i en fackförening kan du vända dig till denna för att få mer hjälp. Är du inte medlem i någon sådan förening kan du yrka om skadestånd via tingsrätten.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Önskar du ytterligare rådgivning och rekommendationer om hur du bör fortskrida kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en djupare juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Jag önskar dig lycka till med ditt ärende och anställning!

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84333)