Uppsägning

FRÅGA
Hej!Finns det en möjlighet att bli uppsagd pga av personlig arbetsbrist vid långvarig sjukskrivning eller kan man endast bli uppsagd pga arbetsbrist eller personliga skäl?Om man kan bli uppsagd pga personlig arbetsbrist, jämställs det då som uppsagd pga arbetsbrist gentemot a-kassan, dvs kortare karenstid?Tack på förhand!Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

I Lag om anställningsskydd (1982:80), även kallad LAS, finns regler kring uppsägning av arbetstagare. Det finns två grunder som arbetsgivaren kan åberopa; uppsägning på grund av arbetsbrist, eller uppsägning på grund av personliga skäl. Arbetsgivaren ska, på arbetstagarens begäran, uppge skälen för uppsägningen, 9 § LAS.

7 § 4st LAS ger en definition av uppsägningar av personliga skäl. Arbetsbrist är inte definierat på samma sätt, utan har arbetats fram i Arbetsdomstolens praxis. Lite förenklat kan man säga att uppsägningar som inte hänför sig till arbetstagaren personligen är arbetsbristuppsägningar.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1563)
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked
2020-06-30 Uppsägningen måste vara sakligt grundad

Alla besvarade frågor (81668)