Uppsägning

Hej!

Finns det en möjlighet att bli uppsagd pga av personlig arbetsbrist vid långvarig sjukskrivning eller kan man endast bli uppsagd pga arbetsbrist eller personliga skäl?

Om man kan bli uppsagd pga personlig arbetsbrist, jämställs det då som uppsagd pga arbetsbrist gentemot a-kassan, dvs kortare karenstid?

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej!

I Lag om anställningsskydd (1982:80), även kallad LAS, finns regler kring uppsägning av arbetstagare. Det finns två grunder som arbetsgivaren kan åberopa; uppsägning på grund av arbetsbrist, eller uppsägning på grund av personliga skäl. Arbetsgivaren ska, på arbetstagarens begäran, uppge skälen för uppsägningen, 9 § LAS.

7 § 4st LAS ger en definition av uppsägningar av personliga skäl. Arbetsbrist är inte definierat på samma sätt, utan har arbetats fram i Arbetsdomstolens praxis. Lite förenklat kan man säga att uppsägningar som inte hänför sig till arbetstagaren personligen är arbetsbristuppsägningar.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vincent EdbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000