Uppsagd vid tillsvidareanställning

Hej.

Jag är 18 år och jobbar inom hotell och restaurang.

På mitt kontrakt står det tillsvidareanställning samt en månads uppsägningstid.

MEN: jag blev uppsagd helt obefogat och med inga grunder över huvud taget. Jag fick avgå omedelbart rätt ut sagt. Detta strider mot mitt kontrakt så min fråga är: Vem är det jag vänder mig till om jag inte är medlem i något fack? Och hur ser lagen ut när det kommer till skadestånd vid såna här händelser?

Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du hör av dig till oss på Lawline för din fråga!

Ett tillsvidarekontrakt kan inte utan vidare sägas upp utan vidare. Det måste antingen finnas grund för en uppsägning (7§ Lagen om anställningsskydd) eller grund för avsked (18§ LAS).

Ett avsked kräver att du grovt åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren. Alltså att du t.ex uteblivit från jobbet utan anledning under en lång tidsperiod, betett dig mycket illa på arbetsplatsen eller liknande. Finns det grund för avsked behöver inte uppsägningstiden upprätthållas.

En uppsägning kan ske pågrund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Sakliga skäl måste föreligga.
Är det en uppsägning pågrund av arbetsbrist så ska den såkallade turordningslistan (22§ LAS) användas om inte det finns ett kollektivavtal som har reglerat ett annat tillvägagångssätt. Turordningslistan innebär att den som senast blivit anställd ska vara den som först avskedas vid arbetsbrist.Skulle din arbetsgivare säga upp dig av personliga skäl så måste det finnas sakliga grunder för uppsägningen, dessa liknar de för avsked men är inte lika högt ställda. Med tanke på att din arbetsgivare inte redovisat några grunder för uppsägningen så har jag mycket svårt att se att det skulle vara en giltig uppsägning. Oavsett vilket så måste uppsägningstiden upprätthållas och du har under alla omständigheter rätt att arbeta under den perioden.

Vad du kan göra är att väcka talan vid domstol om att ogiltigförklara din uppsägning/avsked i enlighet med 34,35 §§ LAS och därigenom få tillbaka din anställning. Du kan också yrka på att få ut skadestånd för den skada du orsakats genom uppsägningen/avskedet, 38§ LAS.

Mitt råd till dig är att ta kontakt med ett fackförbund, t.ex hotell- och restaurang facket, och förklara din situation för dem. Trots att du inte är medlem i deras fackförbund så tror jag att de kan ge dig en mer ingående rådgivning i hur du ska gå till väga för att ta tillvara dina rättigheter och vart du ska vända dig för ett eventuellt ombud om du väljer att väcka talan.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victor ÅkerfeldtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000