FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 29/03/2020

Uppsagd via SMS

Hej!

Jag har en fråga angående uppsägning via sms.

Min tidigare arbetsgivare sa upp min anställning via sms och sen i efterhand i sitt arbetsgivarintyg till min a-kassa skriver han att jag sagt upp mig på egen begäran.

Så min fråga är om hans sms från ett nummer registrerat på honom själv är ett juridiskt godtagbart bevis på att han har sagt upp mig?

/Mvh Johanna

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Omdebatterat område:

Idag är det en omdebatterad fråga ifall uppsägning via SMS är ett juridiskt godtagbara bevis vid en uppsägning eller inte. Det är för tillfället på prövning i Tingsrätten nu.

Är SMS ett skriftligt bevis vid fråga om uppsägning eller inte?

Det som går att utläsa från lagen om anställningsskydd (LAS) är att en uppsägning från arbetsgivaren måste vara skriftlig enligt 8 § första stycket LAS. Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att den skriftliga uppsägning ska anses vara giltig.

Arbetsgivaren ska i den skriftliga uppsägningen ange vad arbetstagaren ska iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Vidare ska det framkomma att arbetstagaren har företrädesrätt vid återanställning eller inte. Allt detta följer av 8 § andra stycket LAS.

Om du som arbetstagare begär det ska arbetsgivaren uppge de omständigheter som åberopas som grund för din uppsägning enligt 9 § LAS. Sedan ska uppsägningsbeskedet då lämnas till arbetstagaren personligen enligt 10 § LAS.

Det finns inga andra direkt utskrivna regler i LAS om hur en uppsägning skriftligen måste vara (i vilken form, på papper eller digitalt) för att den ska vara giltig. En sådan bedömning är upp till domstolen att bedöma, och det är på prövning just nu i tingsrätten.

En muntlig uppsägning från en arbetsgivare är dock giltig men det finns möjlighet för arbetstagaren att yrka skadestånd. Detta pga arbetsgivaren därigenom begått lagbrott enligt 38 § LAS.

Sammanfattande råd:

Vänd dig till din arbetsgivare och be honom korrigera arbetsgivarintyget till A-kassan. Att visa SMS:et där du blev uppsagd till A-kassan skulle kunna vara något som styrker det att det är din före detta arbetsgivare som sagt upp dig, och inte du. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Vänligen,

Andrea VrcicRådgivare
Hittade du inte det du sökte?