uppsagd utan saklig grund vid arbetsbrist?

FRÅGA
Hej,Om jag får besked om att det skett en omorganisation på företaget där jag jobbar som ekonomiassistent och att min tjänst ej kommer finnas kvar, därav jag blir uppsagd från min tillsvidare anställning.Men då samma dag så dyker det upp en annons på arbetsförmedlingen där de söker en Ekonomiassistent på 50% till detta bolag samt en Ekonomiansvarig till Moderbolaget. Har jag rätt att ta detta vidare för att få rätt till skadestånd?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist från din tillsvidaretjänst på ett företag, som sen utlyser en tjänst som motsvarar den du hade.

Först och främst vill jag säga att om företaget styrs av kollektivavtal finns det ett flertal villkor kring uppsägning och liknande som kan regleras i kollektivavtalet. Jag rekommenderar först och främst att kolla där. Om det inte regleras där är det lagen om anställningsskydd (LAS), som reglerar ditt problem.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

För att arbetsgivare ska få säga upp en arbetstagare krävs det att det föreligger saklig grund (7§ LAS). Det är ganska fritt för arbetsgivaren att själv bedöma om det föreligger arbetsbrist på företaget, även att omorganisera och ändra i sin verksamhet lite hur man vill. Föreligger arbetsbrist, alltså om en omorganisation eller liknande föranleder att det finns ett minskat behov av arbetskraft, så föreligger saklig grund. Men det förutsätter att arbetsgivaren inte kan ge arbetstagaren annan anställning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har alltså en skyldighet att först försöka omplacera dig, utreda om det finns andra tjänster i verksamheten som du kan flyttas till. Denna omplaceringsskyldighet kan även gälla för en tjänst som är mindre omfattande än den som arbetstagaren redan har, exempelvis att gå från 100% till 50% ska arbetsgivaren erbjuda dig.

Omplaceringsskyldigheten gäller lediga befattningar i hela verksamheten, och att du har tillräckliga kvalifikationer för det andra jobbet. I första hand ska arbetsgivaren leta en ledig tjänst inom samma arbetsområde som man redan jobbar i, men man kan även erbjuda en tjänst utanför detta. Sen är det upp till arbetstagaren att acceptera eller avböja erbjudandet, men att tacka nej innebär i det sammanhanget att man istället blir uppsagd. I detta fall låter det ju som att det är just samma typ av tjänst, så jag skulle säga att arbetsgivaren hade varit tvungen att erbjuda dig omplacering till denna tjänst, även om det är minre arbetstid.

Företräde till återanställning

Det finns även regler som gäller att arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist har företräde till tjänster om arbetsgivaren lyser nya tjänster inom nio månader. Detta kan också regleras på ett annat sätt i kollektivavtal. Men enligt lagen har en arbetstagare som varit anställd mer än 12 månader de senaste tre åren (25§ LAS). Då har arbetstagaren företrädesrätt till en återanställning i den verksamhet där denne tidigare var sysselsatt. Det finns även regler om turordning till återanställning, om ni var fler som sades upp samtidigt. Även dessa regler kan regleras för sig i kollektivavtal.

Skadestånd

Arbetsgivare som bryter mot dessa regler kan bli skyldig att betala skadestånd till arbetsgivaren, dels om det uppkommit en ekonomisk skada och dels skadestånd för kränkningen som arbetsgivarens beteende inneburit (38§ LAS). Om arbetsgivararen sagt upp dig utan saklig grund, alltså om den kunde ha omplacerat dig till en annan tjänst men inte gjort det, kan detta beslut ogiltigförklaras (34§ LAS). Men vill arbetsgivaren inte återanställa dig kan inte ens domstolen påtvinga detta.

Sammanfattningsvis

Om det finns kollektivavtal som täcker din tjänst, oavsett om du är med i facket själv eller inte, så kan det föreskrivas andra regler i dessa än vad som sägs i LAS vad gäller turordning och företräde till återanställning. Men det krävs fortfarande saklig grund för att säga upp dig, och om arbetsgivaren inte har iakttagit sin omplaceringsskyldighet kan detta innebära att du blivit felaktigt uppsagd. Det låter även som att du har rätt att få återanställas till den tjänsten som de har utlyst, beroende på vad som sägs i kollektivavtalet om turordningen. Men du måste göra anspråk hos arbetsgivaren att du vill ha den tjänsten. Min rekommendation är att du kontaktar facket om du är med i det, och pratar med dem. De kan hjälpa dig med ditt skadestånd. Om du inte kan få hjälp av ditt fack rekommenderar jag dig att kontakta en advokat som kan hjälpa dig med ärendet, det låter som att det inte riktigt gått rätt till. Det kan mycket väl vara ett ärende du kan driva till domstol om inte arbetsgivaren är medgörlig.

Du kan också kontakta vår juristbyrå för vidare vägledning.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas ni har fått någorlunda svar på era frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1796)
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?

Alla besvarade frågor (93148)