uppsagd utan giltig anledning

Hej,

Min son har haft en anställning hos en enskild förtagare med ett ogiltigt anställningsavtal, förtagaren tillämpar inte kollektivavtal. På anställningsavtalet är det ifyllt Tillsvidareanställning fr.om 20160621.

För lite drygt en månad sen blev min son sjukskriven för depression och hans arrbetsgivare betalar inte ut någon sjukersättning. och i fredags när han började jobba igen blev han uppsagd på dagen.

Vilka möjligheter finns att kräva honom (arbetsgivaren) på sjukersättning och ersättning för uppsägningstid?

Med vänlig hälsning

Danny Karlsson

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Arbetsgivaren har gjort fel. Även om denne inte har kollektivavtal är Lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig.

En tillsvidareanställd får inte sägas upp utan saklig grund. Det är inte en saklig grund att säga upp någon eftersom denne har varit sjukskriven. Se 7§ LAS

Vad gäller uppsägningen så stadgas det i 11§ LAS. Han har åtminstone 1 månads uppsägningstid.

Uppsägningen tycks vara ogiltig. Om din son tar detta till rätten så har han rätt till lön varje månad fram tills dess att domstolen tar ett beslut i fallet. Han får inte heller avstängas från arbete. 34§ LAS

Om arbetsgivaren vägrar ta tillbaka din son så måste arbetsgivaren betala honom 11 månadslöner i skadestånd. 39§ LAS

Vad gäller sjuklönen så har din son rätt till 13 dagars sjuklön och även denna kan ni kräva i domstol. se 1,3§ Lag om sjuklön.

Jag rekommenderar att du kontaktar våra jurister här. De kan hjälpa er att ta ärendet vidare.

Med vänliga hälsningar

Victor ÅkerfeldtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000