uppsagd utan giltig anledning

Hej,

Min son har haft en anställning hos en enskild förtagare med ett ogiltigt anställningsavtal, förtagaren tillämpar inte kollektivavtal. På anställningsavtalet är det ifyllt Tillsvidareanställning fr.om 20160621.

För lite drygt en månad sen blev min son sjukskriven för depression och hans arrbetsgivare betalar inte ut någon sjukersättning. och i fredags när han började jobba igen blev han uppsagd på dagen.

Vilka möjligheter finns att kräva honom (arbetsgivaren) på sjukersättning och ersättning för uppsägningstid?

Med vänlig hälsning

Danny Karlsson

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Arbetsgivaren har gjort fel. Även om denne inte har kollektivavtal är Lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig.

En tillsvidareanställd får inte sägas upp utan saklig grund. Det är inte en saklig grund att säga upp någon eftersom denne har varit sjukskriven. Se 7§ LAS

Vad gäller uppsägningen så stadgas det i 11§ LAS. Han har åtminstone 1 månads uppsägningstid.

Uppsägningen tycks vara ogiltig. Om din son tar detta till rätten så har han rätt till lön varje månad fram tills dess att domstolen tar ett beslut i fallet. Han får inte heller avstängas från arbete. 34§ LAS

Om arbetsgivaren vägrar ta tillbaka din son så måste arbetsgivaren betala honom 11 månadslöner i skadestånd. 39§ LAS

Vad gäller sjuklönen så har din son rätt till 13 dagars sjuklön och även denna kan ni kräva i domstol. se 1,3§ Lag om sjuklön.

Jag rekommenderar att du kontaktar våra jurister här. De kan hjälpa er att ta ärendet vidare.

Med vänliga hälsningar

Victor ÅkerfeldtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”