FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 06/11/2013

Uppsagd under föräldraledighet

Hej! Jag är tillsvidareanställd på heltid på ett taxiföretag. Jag har varit och fortfarande föräldraledig fram tom 31/1-14. Under tiden jag varit föräldraledig har jag blivit uppsagd pga arbetsbrist och uppsägningstiden är en månad och börjar gälla 1/2-14 när jag ska tillbaka till jobbet. Har nu funderingar på att börja plugga efter nyår istället. Vad händer då med min uppsägningsmånad? Måste jag tillbaka och jobba den månaden? Får jag ut lön under uppsägningsmånaden även om jag inte skulle jobba? Semesterersättning? Hur fungerar det? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid om en månad (11 § 1 st. lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS)). När en arbetstagare som är föräldraledig blir uppsagd pga. arbetsbrist börjar uppsägningstiden löpa när arbetstagaren återupptar arbetet, eller när arbetstagaren skulle ha återupptagit arbetet enligt anmälan om föräldraledighet (11 § 3 st. LAS). Denna regel har kommit till för att arbetstagare inte ska gå miste om uppsägningslön pga. föräldraledighet.

För att du ska ha rätt till lön under uppsägningstiden krävs dock att du står till arbetsgivarens förfogande, vilket innebär att om du själv väljer att inte arbeta under uppsägningstiden så är din arbetsgivare inte skyldig att ge dig lön. Om det däremot skulle vara så att arbetsgivaren inte kan bereda dig arbete har du rätt till uppsägningslön (12 § LAS).

Eftersom anställningen fortsätter att gälla under uppsägningstiden upphör din anställning 1/3-14. Arbetsgivaren är skyldig att senast en månad efter anställningens upphörande betala ut semesterersättning för den semesterlön som du har tjänat in men inte fått ut (30 § semesterlagen (1977:480)).

LAS hittar du https://lagen.nu/1982:80

Semesterlagen hittar du https://lagen.nu/1977:480

Med vänlig hälsning,


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?