Uppsagd provanställning, skyldighet att jobba tiden ut

FRÅGA
Hej Jag blev uppsagd från min provanställning i förtid den 7/7-17, och jag har 14 dagar kvar att arbeta. Jag undrar om "tvingad" att arbeta dessa 14 dagar, eller kan jag säga till arbetsgivaren att jag inte kommer tillbaka? Jag är med i Handelsanställdas fackförbund. Företaget har kollektivavtal. Har jag några skyldigheter? Kan det bli att jag inte får någon a-kassa om/när jag väljer ansöka om detta?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka regler som gäller vid en provanställning hittar du i Lagen om Anställningsskydd (LAS).

En provanställning är en form av tidsbegränsad anställning som arbetsgivare får lov att använda när det föreligger ett sk. prövobehov. Detta innebär att arbetsgivaren behöver pröva om du passar för den aktuella tjänsten och provanställningen får avtalas för högst 6 månader, LAS 6 § 1 st. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta så ska de lämna besked om detta till motparten innan prövotiden har löpt ut annars övergår provanställningen till en tillsvidareanställning, LAS 6 § 2 st.

En provanställning kan även avslutas i förtid både av arbetsgivaren och arbetstagaren och det krävs inte några särskilda skäl för detta, till skillnad från när en tillsvidareanställning avslutas då arbetsgivaren måste ha en saklig grund LAS 7 § 1 st. Det finns dock möjlighet för parterna att avtala om uppsägningstid. Viktigt att veta här är LAS 6 § är semidispositiv, vilket innebär att man genom kollektivavtal kan göra avvikelser från bestämmelserna om provanställning, vilket framgår av lagens 2 § 3 st. Det är därför viktigt att kontrollera om företagets kollektivavtal innehåller några särskilda bestämmelser om provanställning samt vad som står i ditt anställningsavtal.

Om arbetsgivaren vill avsluta provanställningen i förtid så ska denne lämna besked om detta till arbetstagaren två veckor i förväg. Om arbetstagaren är fackligt ansluten ska arbetsgivaren också varsla berörd arbetstagarorganisation, LAS 31 § 1 st. Denna bestämmelser finns till för att skydda arbetstagaren och ge denne visst utrymme för förberedelse innan anställningen upphör. Denna bestämmelse innebär dock inte att själva beslutet att avsluta provanställningen enligt LAS 6 § är ogiltig, utan innebär endast att om arbetsgivaren inte meddelar två veckor innan så kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.

Eftersom din arbetsgivare har lämnat besked till dig om att hen önskar avsluta din provanställning så kommer din anställning inte övergå till en tillsvidareanställning och eftersom beskedet lämnades två veckor i förväg så har arbetsgivaren även fullgjort sin skyldighet enligt ovan bestämmelse. Detta förutsätter dock att kollektivavtalet inte anger någon särskild uppsägningstid för provanställning. Eftersom även du har rätt att avsluta din provanställning utan uppsägningstid och utan att ange särskilda skäl så har du rätt att avsluta din provanställning samma dag som din arbetsgivare ger detta besked. Du behöver alltså inte jobba dessa 14 dagar som kvarstår, men du har då inte rätt att få betalt för dessa dagar. Huruvida detta kan påverka dina möjligheter att erhålla ersättning från A-kassa kan jag inte svara på eftersom jag inte vet hur du har arbetat tidigare. För att ha rätt till A-kassa måste du uppfylla ett arbetsvillkor och jag rekommenderar att du själv läser mer om vad som krävs för att få denna ersättning på arbetsförmedlingens hemsida här.

Jag hoppas att mitt svar har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?