Uppsagd pga hot

Kan min man som är osa anställd få sparken för att han har blivit hotad av arbetskollega, inte direkt men personen ifråga har kommit in på arbetsplatsen och sagt att han vill ha tag på min man och han bar skyddsväst. Min man var inte själv på arbetsplatsen vid det tillfället, så det är bara hot i ord. Han har aldrig blivit hotad direkt, mera som rykten enligt honom själv.

Lawline svarar

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor om uppsägningar och avskedanden. I Sverige finns det tre olika sätt som en arbetsgivare kan skilja dig från din tjänst: avskedas, att sägas upp på grund av personliga skäl, eller att sägas upp på grund av arbetsbrist.

När du som arbetstagare grovt åsidosätter dina arbetsskyldigheter gentemot din arbetsgivare får du omedelbart skiljas från din anställning utan uppsägningstid (18 § LAS). Du ska med andra ord göra något som din arbetsgivare absolut inte behöver tåla. Det kan exempelvis vara uppsåtliga brott gentemot din arbetsgivare eller kollegor. En arbetsgivare har ingen rätt att säga upp din man som anställd pga att han blivit hotad.

En uppsägning av personliga skäl måste alltid vara sakligt grundad (7 § 1 st. LAS). Att ett skäl ska anses vara sakligt grundat betyder att det är ett acceptabelt och riktigt, och att arbetsgivarens skäl att säga upp dig väger tyngre än det intresse att behålla din anställning. Din arbetsgivare behöver först undersöka om du kan omplaceras (7 § 2 st. LAS). Skäl måste alltid kopplas till anställning och vara konkret. Det måste därför grundas i ditt agerande och skötsamhet i din anställning. Arbetsgivaren får alltså först säga upp dig av personliga skäl när saklig grund finns. 

En uppsägning på grund av arbetsbrist följer i samma steg som uppsagd på grund av personliga skäl. Arbetsgivaren måste ha saklig grund, som även här handlar om acceptabla och konkreta skäl (7 § 1 st. LAS). Arbetsgivaren måste även här undersöka om du kan omplaceras. Skillnaden mellan formerna ligger i brist på arbete. Exempel som kan anses vara godtagbara som saklig grund kan vara dålig ekonomi eller omorganisering. Arbetsgivaren har en skyldighet att undersöka om en uppsägning på grund av arbetsbrist kan undvikas. Av din fråga vet jag inte hur situationen ser ut på din arbetsplats, men jag förutsätter att det inte är för handen.

Arbetsgivare får inte säga upp din man endast för att han blivit hotad.

Maximilian PernhedenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”