Uppsagd på grund av sjukskrivning och vägran att utge arbetsgivarintyg

FRÅGA
Hej Jag blev uppsagd från min arbetsplats under min pågående sjukskrivning och jag skrev inte på pappren för de företaget har kränkt och diskriminerat mig. Jag blev gravid och blev sjukskriven fick förlängd sjukskrivning direkt när jag lämnade in mitt andra intyg ordnade dom uppsägningspapper som dom skickade hem. Jag har inte skrivit på och vägrar att skriva på då jag tycker att dom har behandlat mig fel och arbetsgivaren sa på telefon idag att om jag vägrar skriva på då ger han inte mig mitt arbetsgivarintyg. Han säger att han inte behöver ge mig ett intyg om jag vägrar att skriva på och jag sa till honom att enligt lag så måste han utfärda ett intyg på min begäran då la han på telefonen. Jag fick ett arbetsgivarintyg för någon dag sen men den har dom utfärdat fel det saknas 2 månader från den och jag bad honom att rätta till den och ordna ett nytt men nu tänker han inte göra de då jag inte skriver på pappren
SVAR

Hej,

Jag förstår att du känner dig orättvist behandlad och självklart ska inte det här accepteras.

Uppsägning eller avsked?

Uppsägning?

För att din arbetsgivare alls ska ha rätt att säga upp dig krävs saklig grund. Antingen på grund av arbetsbrist (företagsekonomiska skäl osv) eller personliga skäl (något som särskilt angår dig personligen) 7 § lag om anställningsskydd. Arbetsgivaren själv har bevisbördan för att saklig grund föreligger.

Oavsett, har arbetsgivaren en mycket omfattande omplaceringsskyldighet innan uppsägning ens kan komma ifråga. Arbetsgivaren måste alltså ha uttömt alla möjligheter att undvika uppsägning. Återigen har arbetsgivaren bevisbördan för att denna skyldighet är uppfylld.

Om uppsägningen är sakligt grundad, måste uppsägningstiden respekteras. Om arbetsgivaren inte iakttar uppsägningstiden i enlighet med ditt anställningsavtal, kan det röra sig om ett avsked (18 § LAS). Det ställs då extremt höga krav för att avsked alls ska kunna komma ifråga och på så vis vara giltigt. Avskedandet kan då ogiltigförklaras enligt 35 § LAS men framför allt blir eventuellt skadestånd för arbetsgivaren då högre (38 § LAS).

Diskriminering

Diskriminering av gravida kvinnor i anställningssituationer pga de ekonomiska konsekvenserna arbetsgivaren drabbas av med anledning av frånvaron utgör könsdiskriminering. Alltså, om din arbetsgivare som säger upp dig på grund av din graviditet gör arbetsgivaren sig skyldig till direkt diskriminering pga kön (1 kap 1 och 4 §§, 2 kap 1 § diskrimineringslag).

Det räcker då att du kan visa att det finns anledning att anta, att du blivit diskriminerad genom uppsägningen för att bevisbördan istället ska läggas på din arbetsgivare - det skapas alltså en presumtion att diskriminering skett.

Jag råder dig att i det fall du är fackligt ansluten vända dig dit för hjälp. Därtill, bör du göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO). Anmälan hittar du HÄR.

Arbetsgivarintyg

Din arbetsgivare har en laglig skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg (47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring). Av rättspraxis framgår att arbetsgivaren på begäran av arbetstagaren är skyldig att utfärda ett arbetsintyg då anställningen upphör. Arbetsgivarintyget ska alltså vara korrekt, vilket innebär att arbetsgivaren har skyldighet att utfärda ett nytt med rätt anställningstid.

Det finns tyvärr ingen sanktion i de fall arbetsgivaren inte utfärdar ett intyg. Du kan dock på annat vis styrka ditt arbete hos arbetsgivaren genom exempelvis lönespecifikationer för exempelvis A-kassa. Tyvärr är det inte helt ovanligt att arbetsgivare vägrar arbetsgivarintyg.

Kanske går det att använda det arbetsgivarintyg du fått och styrka de två sista månaderna genom lönespecifikation.

Återigen råder jag dig att vända dig till ditt fack, eller ansluta dig till ett.

Sammanfattning

Du har helt rätt i allt du säger. Det verkar som att uppsägningen bör kunna angripas som diskriminering och därmed att det saknats saklig grund för uppsägning (jag saknar dock mer ingående information för att göra en mer precis bedömning). Arbetsintyget har du precis som du säger rätt till enligt lag vilket du bör fortsätta påminna arbetsgivaren om. Den enklaste lösningen för dig är att vända dig till ditt fack för att få hjälp med samtliga ärenden.

Hoppas det här gav dig lite klarhet i vad som gäller och vad du kan göra. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer, annars önska jag dig verkligen all lycka till och hoppas allt löser sig!

Sara Hill
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (560)
2019-05-25 Arbete i varm temperatur
2019-05-18 Arbetstagare ansvar för fel i tjänst
2019-05-17 Har man rätt till lön under uppsägningstid?
2019-05-10 Anställningsavtal och chefens arbetsledningsrätt

Alla besvarade frågor (69302)