Uppsagd på grund av sjukdom och/eller ovovlig frånvaro

Hej,

Jag började min anställning 2009. Jag var anställd tills vidare.

På väg till arbete kollapsade jag. Ringde till min arbetsgivare och sa att jag mår dåligt är trött och sjukanmäler mig, kommer att söka läkare hjälp. Min arbetsgivare blev förbannad på mig och sa att jag måste arbeta och att det är mitt påhitt och jag få ingen sjukersättning. Jag är sjuk. Mina mediciner tog slut för längre sedan. En vecka senare blev jag undersökt av en läkare och blev sjukskriven. Jag ringde till min arbetsgivare och berättade. Arbetsgivare sa att sån läkarintyg inte är gilltig och jag får ingen sjukersättning för de första 14 dagarna. Några dagar efter fick jag uppsägning på grund av olovlig frånvaro från och med ungefär en månad innan att jag blev sjukskriven.

Hjälp mig, vad kan jag göra.

Efter alla dessa år jag var sjukskriven första gången.

Har jag ingen uppsägningstid?

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Svar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Det verkar som att din arbetsgivare har gjort fel. Jag börjar med att gå igenom vad som krävs för att säga upp en anställd och redogör därefter för sjukersättning.

Uppsägning på grund av olovlig frånvaro

7 § lagen om anställningsskydd reglerar arbetsgivares rätt att säga upp en anställd. Det framgår inte av din fråga om du faktiskt var olovligt frånvarande från jobbet eller inte. Eftersom du inte angett annat utgår jag i mitt svar ifrån att så är fallet.

Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att säga upp en arbetstagare. Saklig grund kan dels vara arbetsbrist, dels personliga skäl. I ditt fall rör det sig om personliga skäl. Arbetsgivaren måste före uppsägningen normalt ha gett arbetstagaren åtminstone en tydlig varning om vikten av att följa arbetstiderna och att upprepning kan innebära förlust av anställningen, se AD 1986 nr 160. Det innebär att olovlig utevaro vid bara ett enstaka tillfälle som regel inte är saklig grund för uppsägning.

Uppsägning på grund av sjukdom

I ditt fall verkar det som att arbetsgivaren snarare sagt upp dig på grund av sjukdom. Du kan inte hjälpa att du är sjuk. Sjukskrivning är alltså en giltig ursäkt för att inte arbeta och det finns under normala omständigheter ett principiellt förbud mot att säga upp en anställd på grund av det, se exempelvis AD 1987 nr 164.

Vad händer med en arbetstagare som blir uppsagd på felaktig grund?

Arbetsgivaren har bevisbördan för att en arbetstagare har sagts upp på saklig grund. En arbetstagare som har sagts upp på felaktig grund måste yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras enligt 34 § 1 stycket lagen om anställningsskydd. Enligt 40 § lagen om anställningsskydd, har arbetstagaren två veckor på sig att yrka om felaktig uppsägning. Om arbetsgivaren däremot har missat att lämna information om klagofristen enligt 8 § 2 stycket lagen om anställningsskydd, har arbetstagaren istället en månad på sig.

När arbetstagaren har lämnat in sitt yrkande och det har uppkommit tvist i domstol, upphör inte anställningen förrän tvisten har avgjorts. Under tiden tvisten handläggs ska alltså lön betalas ut som vanligt. En felaktigt uppsagd arbetstagare har rätt till ett s.k. allmänt skadestånd enligt 38 § 1 stycket lagen om anställningsskydd. Skadeståndet ska i normala fall uppgå till 50 000 kr.

Vad händer med en arbetstagare som blivit uppsagd på saklig grund?

En arbetstagare som har sagts upp på saklig grund har rätt till uppsägningstid. I ditt fall har du rätt till fyra månaders uppsägningstid, se 11 § 2 stycket 3 att-satsen lagen om anställningsskydd.

Sjuklön och sjukersättning

Enligt lagen om sjuklön gäller att arbetsgivaren måste utge sjuklön under en sjuklöneperiod om 14 kalenderdagar, dock inte den första dagen, som är en s.k. karensdag. Sjuklönen ska motsvara 80 % av anställningsförmånerna.

Om sjukdomen fortsätter efter sjuklöneperiodens slut, utgår istället sjukpenning enligt den offentligrättsliga socialförsäkringsbalken. Den betalas av Försäkringskassan, se 27 kap. 9 § socialförsäkringsbalken. Om den kan sägas mycket men det faller utanför ramen för din fråga.

Min rekommendation Kontakta omedelbart ditt fackförbund och förklara situationen. Det är som sagt bråttom att vidta rättsliga åtgärder och yrka på dels skadestånd, dels att uppsägningen ska ogiltigförklaras. Om du inte är fackligt ansluten, rekommenderar jag att du ringer in till vår växel 08-533 300 04 för vidare rådgivning. Den är bemannad måndag till fredag mellan kl. 10 och 16.
Elias OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000