Uppsagd på grund av arbetsbrist och företräde till återanställning

Hej!

Har en fråga om anställningsskyddet för personliga assistenter. Min syster blev uppsagd från sin tjänst som personlig assistent i mitten av januari. Den 2 februari satte företaget ut en annons om att de sökte personlig assistent till samma person som hon tidigare jobbat hos. Hur kan man bli uppsagd pga arbetsbrist om man bara någon vecka senare lägger ut en annons?

Vilka paragrafer i LAS är tvingande?

Lawline svarar

Hej!

Till att börja med kan sägas att en uppsägning alltid skall vara sakligt grundad. En saklig grund för uppsägning är uppsägning på grund av arbetsbrist (se 7 § LAS). Ett uppsägningsbesked skall lämnas av arbetsgivaren då arbetstagaren blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Där skall bland annat anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning samt om det krävs att arbetstagaren själv skall göra en anmälan för att företrädesrätten skall bli gällande (se 8 § LAS). Om din syster fått besked om detta måste hon skriftligt anmäla att hon tar sin företrädesrätt i anspråk för att denna skall bli gällande.

Företrädesrätten gäller för arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist och aktualiseras då arbetsgivaren nyanställer efter att arbetstagaren i fråga blivit uppsagd. Företrädesrätten gäller vidare på det företag man tidigare jobbat och om det finns en tjänst ledig inom det området man tidigare varit sysselsatt. Dessutom ställs krav på att arbetstagaren skall ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Vidare förutsättning för att företrädesrätten skall bli aktuell är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Företrädesrätten gäller i nio månader efter anställningens upphörande(se 25 § LAS).

Däremot är regleringen i 25 § LAS semidispositiv (se vidare 2 § LAS). Detta innebär att det kan föreligga en annan reglering som överenskommit mellan din systers arbetsgivare och facket genom kollektivavtal. Din syster borde således kolla om det råder annan reglering på hennes arbetsplats.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda bör det innebära att din syster har företrädesrätt till tjänsten innan den läggs ut i en annons. Svaret på din andra fråga är att LAS är tvingande men blir semidispositiv genom kollektivavtal. Detta innebär att LAS till viss del inskränks genom kollektivavtalsskrivelser. Vilka paragrafer som går att reglera i kollektivavtal finner du i 2 § LAS.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”