Uppsagd på dagen som provanställd, skadestånd

FRÅGA
Hej ! Jag fick en provanställning i ett företag i 6 mån. Efter 14 dagar får jag ett samtal från en "kvartsbas" , ej den som anställde mig, att jag samma dag skulle lämna in mina arbetskläder och inte komma tillbaka. Jag bad om en anledning men "det skulle jag inte bry mig om ", blev svaret. Någon skriftlig uppsägning eller anledning därtill har jag inte fått. Känner mig helt knäckt av denna behandling och undrar om ni kan hjälpa mig vidare. Tacksam om det går att få ersättning / skadestånd för psykiskt lidande eller liknande. Mvh
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Arbetsgivaren har rätt att säga upp dig när som helst under tiden din provanställning pågår utan att ange skäl för det. Om du inte meddelas om det två veckor i förväg så blir arbetsgivaren skyldig att utge allmänt skadestånd. Har du inte blivit utsatt för diskriminerande behandling i samband med uppsägningen, bör du fokusera på att kräva allmänt skadestånd upp till ca 15 000 kr. Ersättning för utebliven lön eller linkande utges inte av domstol.

Självklart kan vi hjälpa dig vidare. Jag rekommenderar att du tar kontakt med arbetsgivaren och kräver allmänt skadestånd. Om arbetsgivaren inte utger detta, bör du låta Lawlines juristbyrå upprätta ett kravbrev för att få arbetsgivaren att utge allmänt skadestånd till dig. Ett kravbrev är ekonomiskt motiverat att inleda med då kostnaden är liten i relation till skadeståndet du kan få, det kan vi prata mer om i vårt samtal. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller i ditt case om du är intresserad. Släng iväg ett mail till mig med eventuella funderingar och föreslå en tid du vill bli kontaktad för telefonrådgivning. Min mailadress är soroosh.parsa@lawline.se

--------------------------

Det spelar ingen roll vem som har sagt upp dig egentligen, så länge det är någon i ställning att kunna fatta sådana personalrelaterade frågor. En provanställning får avbrytas i förtid av både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren kan alltså avbryta din provanställning "på dagen" utan att ange skälet för avbrytandet. Avbrytandet får ske muntligen (Arbetsdomstolens dom: AD 2003 nr 109). Någon rättslig prövning av arbetsgivarens skäl får inte ske. Däremot kan åtgärden angripas om avbrytandet är diskriminerande, t.ex. på grund av ditt ursprung, sexuella läggning m.m. (6 § lagen om anställningsskydd).

Arbetsgivare som väljer att avbryta provanställning i förtid måste dock meddela arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är du fackligt organiserad ska arbetsgivaren dessutom underrätta facket (31 § samma lag). Din arbetsgivare har brutit mot denna föreskrift. Det medför emellertid inte att avbrytandet är ogiltigt, utan berättigar arbetstagaren till allmänt skadestånd.

Arbetstagaren har inte rätt till ekonomiskt skadestånd för utebliven lön efter dagen för avbrytandet av provanställningen (AD 20023 nr 109). Arbetstagaren har i stället rätt till allmänt skadestånd för den kränkning som lagbrottet innebär (38 § samma lag). I ovanstående mål tillerkändes arbetstagaren ett allmänt skadestånd om 10 000 kr. Arbetsdomstolen brukar bestämma beloppet till mellan 5 000 kr-15 000 kr.

--------------------------

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?