FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 30/11/2018

Uppsagd p.g.a. arbetsbrist vad gäller för uppsägning?

Hej!

Jag hade jobbat på ett arbetsplats 5 år tillsvidareanställning. Blev uppsagt i början av november pga arbetsbrist. Jag skrev på avtalet men jag fick ingen uppsägningstid och fått ingen betalning från jobbet. Vad kan jag göra nu? Har jag rätt att kräva skadestånd eller kan jag få betalt 2 eller 3 månader? Vilka fler rättigheter har Jag? Och jag är med i facket.

Mvh Nik

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En uppsägning från arbetsgivarens sida får ske om uppsägningen är sakligt grundad (7 § lagen om anställningsskydd). De olika sakliga grunder för uppsägning delas in i två grupper. Antingen sker det på grund av arbetsbrist eller omständigheter som beror på den anställde personligen, om den anställda allvarligt misskött sig eller liknande. Eftersom det i detta fallet rör arbetsbrist så kommer jag inte gå in mer på den andra grunden.

Som arbetstagare har man vid uppsägning en rätt till uppsägningstid. Uppsägningstiden beror på hur hur länge man har arbetat där. Du skriver att du arbetat där i 5 år vilket gör att du har rätt till tre månaders uppsägningstid (11 § lagen om anställningsskydd). Du har rätt till lön under uppsägningstiden, om arbetsgivaren skulle säga att du inte behöver arbeta under uppsägningstiden är detta inget som påverkar din rätt till lön, den har du rätt till ändå.

En viktig sak med lagen om anställningsskydd är att vissa delar går att avtala bort genom kollektivavtal, så det finns en möjlighet att det är andra regler som gäller för dig. Jag skulle rekommendera dig att kontakta facket för att se om det är andra regler i just ditt fall.

Om det är så att det inte finns något särskilt reglerat avseende uppsägningstiden så har du inte enbart rätt till lön under uppsägningstiden, du kan då även ha rätt till skadestånd för att arbetsgivaren brutit på lagen om anställningsskydd (38 § lagen om anställningsskydd).

Om arbetsgivaren inte har betalat ut den lön du har rätt till skulle jag ta upp det med facket alternativt ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande på den här länken.

Jag skulle som sagt rekommendera dig att ta kontakt med facket, även om det finns andra regler som ska gälla dig genom kollektivavtal så har jag svårt att tro att du inte skulle ha någon som helst uppsägningstid.

Med vänliga hälsningar,

Andreas GrundstedtRådgivare
Hittade du inte det du sökte?