Uppsagd och återanställd

Får en egen företagare säga upp en anställd i en månad och sedan anställa denna igen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag ska göra mitt bästa för att ge dig ett svar, men då frågan är väldigt allmänt ställd är jag rädd att risken är att svaret inte blir precis det du behöver. Återkom i så fall gärna (genom att lämna en kommentar) med fler detaljer så ska jag se om jag kan hjälpa dig vidare.

För att en egen företagare (eller annan arbetsgivare) ska få säga upp en person krävs att saklig grund för uppsägning föreligger. Saklig grund kan antingen vara på grund av något som hänför sig till arbetstagaren personligen (personliga skäl) eller arbetsbrist. Personliga skäl är typiskt sett samarbetsproblem eller misskötsamhet, och arbetsbrist är egentligen allt som inte beror av arbetstagaren personligen. Det behöver inte vara brist på arbete i sig, utan kan vara olika omorganisationer som gör att en viss sorts arbete inte längre behövs. Uppsägning ska alltid vara en sista utväg, och det ställs höga krav för att saklig grund ska anses föreligga. Då jag inte vet någonting om vad som har hänt i just ditt fall är det dock svårt att säga något mer om detta.

Jag antar att om arbetsgivaren säger upp en anställd för att sedan välja att återanställa denne en månad senare berodde uppsägningen av arbetsbrist snarare än personliga skäl. För att uppsägning på grund av arbetsbrist ska vara tillåten måste turordningsreglerna i LAS iakttas, vilket innebär att den som senast anställdes för att utföra den typ av arbete som inte längre ska utföras är den som ska sägas upp i första hand. Det brukar även kallas ”sist-in-först-ut-principen”.

Skulle arbetsbrist föreligga och turordningsreglerna ha respekterats ser jag inget problem i sig med att den uppsagde blir återanställd efter en månad. Det finns tvärtom en lagreglerad rätt till företräde till återanställning för den som har sagts upp på grund av arbetsbrist. Men detta är så klart förutsatt att det faktiskt var arbetsbrist som orsakade uppsägningen och att turordningsreglerna iakttogs. Det är också viktigt att tänka på att arbetsgivaren måste förhandla med facket om den aktuella arbetstagaren är med i ett sådant, eller arbetsgivaren bundne av kollektivavtal. Dessutom har arbetstagaren rätt till uppsägningstid.

Hoppas mitt svar har kunnat vara till hjälp och återkom som sagt gärna med fler detaljer om du vill!

Med vänlig hälsning,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000