Uppsagd med provanställning

FRÅGA
Hej! Jag jobbar på en restaurang och fick sparken för ja åt mat, och eventuellt blir anmäld. Men alla mina kollegor har gjort samma sak och allt finns på kamera. Är det olagligt att bara sparka och anmäla mig? hade provanställning så jag förstår att dom kan välja att avsluta den men att bara anmäla en av 10 personer är väl inte rätt?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Du har en tidsbegränsad provanställning i enlighet med Lagen om anställningsskydd 6§.
Provanställningar har överlag ett betydligt sämre skydd för en arbetstagar än vad en tillsvidareanställningar har.
En arbetsgivare har rätt att säga upp en anställd med provanställning inom 6 månader utan någon egentlig anledning.
Du har blivit uppsagd med anledning av att du ätit mat på jobbet, arbetsgivaren har rätt att säga upp dig av den anledningen.

Arbetsgivaren ska ha gett dig underrättelse om detta minst 2 veckor i förväg.

Uppsägningen får dock inte ske pågrund av någon av de diskrimineringsgrunder som nämns i diskrimineringslagen 1kap 1§.
Om uppsägningen egentligen beror på ditt kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder så är uppsägningen otillåten.

Vad gäller anmälan så är det inte olagligt att anmäla dig. Om din arbetsgivare har accepterat att vissa äter på jobbet och andra inte är det dock inte särskilt troligt att anmälan kommer leda någonvart.

Jag hoppas att detta var svar på dina frågor.
Med vänliga hälsningar

Victor Åkerfeldt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?