Upprepade trakasserier från exman, vad gör man?

FRÅGA
Hur ska man göra om en vän följs och trakasseras både verbalt och skriftligenibland även med sexuell anspelning av sin exman pågått i nära två år till och från
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag ska försöka svara på din fråga så gott jag kan utan att veta alla bakomliggande omständigheter. Ifall din vän blivit utsatt på sin arbetsplats så är diskrimineringslagentillämpbar och en anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO) kan göras, men jag utgår ifrån att din vän blivit utsatt "privat" och inte på sin arbetsplats.

Sexuella trakasserier är ett brott som går under namnet "sexuellt ofredande" enligt 6 kap. 7 § andra stycket brottsbalken(observera att första stycket omfattar barn under femton år och andra stycket omfattar såväl vuxna som barn). För att dömas för sexuellt ofredande krävs det att gärningsmannen upprepade gånger haft uppsåt att ofreda en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Ifall det inte går att bevisa att gärningsmannen haft det uppsåtet så kan istället förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalkenkomma på tal. Förolämpning innebär att någon uttalar sig mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Att något är "ägnat" att kränka den andres självkänsla betyder inte att personen i fråga faktiskt blivit kränkt utan att gärningen typiskt sett är en sådan som kan orsaka kränkning. Utan att veta alla bakomliggande omständigheter så verkar det röra sig om sexuellt ofredande och inte förolämpning eftersom trakasserierna har pågått under så lång tid och har sexuell anspelning.

Jag skulle rekommendera din vän att dokumentera trakasserierna och göra en polisanmälan så snart som möjligt. När ett brott har blivit polisanmält så beslutar polisen eller åklagare om dem ska inleda en förundersökning eller inte, det är först när förundersökningen är klar som åklagaren fattar beslut om att väcka åtal eller inte. Sexuella trakasserier är ett brott som faller under allmänt åtal och det betyder att åklagaren väcker åtal utan att målsäganden själv yrkar för något straff. Förolämpning däremot faller under enskilt åtal och det betyder att målsäganden själv (din vän i det här fallet) måste väcka åtal. Så ifall det kommer gå vidare till domstol eller inte är beroende på vilken gärning polisen eller åklagaren anser att din väns exman är misstänkt för. Men oavsett vad så rekommenderar jag att din vän gör en polisanmälan om hon inte redan gjort det. Ifall det finns inslag av våld och hot mellan din vän och hennes exman så finns det även möjlighet att ansöka om besöksförbud hos polisen eller tingsrätten.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och känner mer klarhet i situationen, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Under tiden önskar jag er lycka till!

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1181)
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?
2021-04-03 Kränkande SMS
2021-04-01 Har jag utsatts för brottet förtal?

Alla besvarade frågor (91062)