Upprepade trafikförseelser och godkännande av varning från Transportstyrelsen

2019-06-24 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej har kanske en dum fråga men ställer den.Har 3 hastighetsöverträdelser 18 juli 201724 juli 20179 april 2019Har fått preliminärt beslut om varning Skäl för beslut Du har gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser,Vi har tagit hänsyn till omständigheterna och bedömer varning tillräcklig. Är det upprepade trafikförseelser ? Ska jag godkänna detta Har ingen motivering till att inte godkänna.Med vänlig hälsning,Peter Emilson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Så som din fråga är formulerad verkar det som att du har fått en preliminär varning från Transportstyrelsen på grund av upprepade trafikförseelser.


Varning kan ges för upprepade ringa trafikförseelser

En hastighetsöverträdelse är en sådan trafikförseelse som kan leda till att körkortet återkallas (5 kap. 3 § tredje och fjärde punkten körkortslagen). Istället för att körkortet återkallas kan en varning ges (5 kap. 9 § körtkortslagen).

Att du har fått en varning är ett körkortsingripande. Transportstyrelsen kan välja att ge dig en varning, vilket är en mildare typ av körkortsingripande än att återkalla körkortet.

Att du har gjort dig skyldig till tre hastighetsöverträdelser under de senaste två åren är att betrakta som upprepade trafikförseelser och Transportstyrelsen vill därför ge dig en varning. Normalt tittar Transportstyrelsen på en period om två år tillbaka i tiden, men den perioden kan variera något.

Vanligtvis brukar tre ringa fortkörningar som har inträffat under en tvåårsperiod leda till en varning. En fortkörning ses som ringa om den bara är något över hastighetsgränsen. Den gränsen brukar dras vid en hastighetsöverträdelse som är mindre än 25 km/h över tillåten hastighet, med det kan variera bland annat på vad högsta tillåtna hastigheten på vägen är.

Att du får en varning, innebär att Transportstyrelsen kan göra en hårdare bedömning om du gör dig skyldig till fler trafikförseelser eller brott inom en tvåårsperiod. Risken är då stor att du får körkortet återkallat.


Du bör godkänna varningen om du inte har några invändningar eller vill yttra dig särskilt

Om du godkänner Transportstyrelsens preliminära varning vinner den laga kraft. Det betyder att beslutet inte går att överklaga och du får då varningen utfärdad till dig.

Om du inte godkänner varningen kommer ärendet att handläggas som andra ärenden. Du får då möjlighet att yttra dig över händelsen och ge din inställning innan Transportstyrelsen fattar ett beslut efter en mer ingående prövning. Har du inget särskilt du vill framföra till Transportstyrelsen kommer de sannolikt komma fram till samma beslut, bara med skillnaden att det kommer ta längre tid.

Du bör alltså godkänna varningen om du inte har någon invändning mot varningen eller något särskilt du vill framföra. Transportstyrelsen har dock gjort en rimlig bedömning att ge dig en varning efter tre (ringa) hastighetsöverträdelser inom två år och det kommer sannolikt inte att ändras.


Sammanfattning

Eftersom du har gjort dig skyldig till tre hastighetsöverträdelser på en period som avser två år, har du gjort dig skyldig till uppredade trafikförseelser och du har därför fått en varning.

Om du inte vill yttra dig särskilt eller har någon invändning, bör du godkänna varningen.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (658)
2019-12-10 Riskerar jag påföljder om jag kör min väns oförsäkrade bil?
2019-12-08 Vad gäller vid rattfylleri?
2019-12-08 Kan man ta reda på om en person har körkort?
2019-12-08 Rättsvillfarelse

Alla besvarade frågor (75510)