Upprättelse när individ blivit förolämpad av polisman

FRÅGA
Kan man rent teoretisk anmäla en polis som "misstänker" nån för något när den "misstänkte" inte är misstänkt för nåt över huvud taget för förtal/förolämpning? Om man exempelvis blir stoppad bland folk ute på stan för att "man ser hög ut" när man bara är trött och blir anklagad för att ha tagit droger... vilket har hänt mig en gång så ska ju detta vara förtal/förolämpning då polisen rent utsagt skämt ut en och fått folk att tro att man är nåt slags kriminell.När dom pratat med en och sen låtit den "misstänkte" gå iväg sen efter att polisens felaktiga tankar inte stämde efter en liten pratstund om ni förstår min fråga?Mvh
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

I en polis tjänsteuppdrag ingår inte bara att utreda brott där det finns en konkret brottsmisstanke. Polisen har även en skyldighet att rent allmänt verka för allmän ordning och se till att allmänheten känner sig trygg och säker, se 1 § och 2 § polislagen (1984:387) (PolisL). Därav kan en polis stoppa någon på stan som denne tycker ser påverkad ut i syfte att bevara samhällsron. En polisman måste i sin tjänsteutövning alltid göra en avvägning där intresset av att bevara samhällsron vägs mot intresset av att inte kränka en individ, 8 § PolisL. I ditt fall låter det som att du känner att polisen gått över gränsen och genom sitt agerande fått dig att känna ett obehag som inte varit proportionerligt i förhållande till syftet att motverka eventuellt narkotikabrott. En polisman får självklart inte begå brott i sin tjänsteutövning.

Det du kan göra är att anmäla polismannen till justitieombudsmannen. Justitieombudsmannen granskar myndigheter och enskilda befattningshavare vid dessa som kan antas ha missbrukat sin tjänsteställning, begått brott eller annars agerat opassande.

Ett andra alternativ är att du väcker åtal mot polismannen. Det gör du genom att skicka in en stämningsansökan till närmsta tingsrätt där du anger bl.a. vilket brott du anser polismannen gjort sig skyldig till, när, var och hur, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 45:4. Åtal för förtalsbrott väcks i regel av den som känt sig förolämpad och inte av åklagare, se brottsbalken (1962:700) 5:5. Det betyder att du själv måste svara för all bevisning i målet, se RB 35:6 1 men. Tänk på att det är högt ställda beviskrav i brottsmål för att någon ska kunna bli fälld till ansvar.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1116)
2021-01-26 uttalande om ett egendom kan vara ful
2021-01-25 Kan en förening dömas för förtal?
2021-01-25 Förolämpning?
2021-01-24 Min dotter anklagar mig för sexuella trakasserier och skriver detta på Facebook, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (88494)