Upprättande av bodelning - mest prisvärda alternativet?

2016-06-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Detta gäller äktenskapsskillnad. Jag undrar vilket är det bästa och mest prisvärda sätt att se till att bodelningen går till på ett rättvist sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det absolut billigaste och enklaste sättet att upprätta bodelning är att göra det själv. Det finns emellertid ingen speciell blankett för hur en bodelningshandling ska se ut. Det kan därför vara lämpligt att kontakta en jurist som kan underlätta upprättandet av handlingen. Det enda kravet på formen är att handlingen ska vara skriftlig och underskriven av båda makarna.

Om ni inte kan komma överens om bodelning finns möjlighet att ansöka om en bodelningsförrättare. Detta kan emellertid bli betydligt mycket dyrare i jämförelse med om ni gör det själva. Dels kostar ansökningsavgiften till tingsrätten 900kr, sedan tillkommer kostnader för förrättarens arbete. Arvodet för bodelningsförrättaren delar ni som makar på och då det i normalfallet är en advokat som är förrättare kan denna kostnad bli hög.

Bodelningsförrättarens beslut är inte absolut utan kan i sin tur överklagas till tingsrätten. Är någon av parterna då i behov av ett juridiskt ombud tillkommer även kostnader för denna.

För att sammanfatta: Att komma fram till en lösning i samförstånd är tveklöst det billigaste och enklaste sättet att upprätta en bodelning. Kan ni inte komma överens rekommenderar jag er att ansöka om en bodelningsförrättare och verka för en så snabb lösning som möjligt för att undvika allt för höga kostnader.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2711)
2021-01-19 Hur löser man ut en make ur bostad när halva fastigheten utgör enskild egendom?
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88254)