Upprätta nytt skuldebrev

2021-05-09 i Fordringar
FRÅGA
HejJag och min fru har gemensamt lånat ut 275 000 kronor till vår dotter och hennes sambo. Det finns ett skuldebrev som reglerar villkoren. Det säger att lånet är ränte- och amorteringsfritt men kan sägas upp med sex månaders varsel till omedelbar återbetalning.De har nu separerat och har gemensamt betalat av 92 000 kronor. Vi tänker nu dela upp den återstående summan i två hälfter på 91 500 kronor och låta dem teckna var sitt nytt lån med eget betalningsansvar.Jag har förstått att avbetalningen kan kvitteras på baksidan av skuldebrevet. Men hur skriver vi för att avsluta det gemensamma lånet och upprätta var sitt nytt lån till vår dotter och hennes tidigare sambo? De nya lånen innebär ju att det gemensamma lånet är betalt och det måste väl framgå på något sätt?Vi tänker oss att de får teckna var sitt skuldebrev på de nya lånen. Ska ränte- och amorteringsvillkor framgå av den handlingen eller skriver man ett separat avtal kring de frågorna? Kan man skriva så att skulden ska vara betald senast vid ett visst datum men att det är möjligt att betala olika amorteringsbelopp fram till dess?Vi är ute efter tydliga men "mjuka" villkor för att inte stjälpa dem ekonomiskt efter separationen.MvhFörälder
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det gemensamma skuldebrevet

Det redan upprättade skuldebrevet är ett enkelt skuldebrev eftersom betalning ska ske till viss specifik namngiven person (dig och din fru) (26 § SkbrL). Ett enkelt skuldebrev har inte något värde. Det är endast ett bevis på att en skuld existerar. Det är därför möjligt att upprätta två nya skuldebrev à 91 500 kr. Det gemensamma lånet avslutas därför genom att ni kommer överens om att så ska ske. Det är tillräckligt att förstöra det tidigare skuldebrevet i samband med att de två nya skuldebreven upprättas.

De nya skuldebreven och dess villkor

De nya skuldebreven bör innehålla vissa villkor. Först och främst måste det framgå vem som är borgenär (fordringsägare) och vem som är gäldenär (betalningsskyldig). Dessutom måste summan framgå (91 500 kr). Det är också möjligt att inkludera villkor om ränta och hur räntan ska beräknas. Om inget avtalas om ränta gäller bestämmelserna i räntelagen (6 § SkbrL). En tydlig amorteringsplan kan ställas upp i skuldebrevet. Det är upp till parterna att avgöra när och hur betalning ska ske. Till exempel kan ni avtala om att ett visst belopp ska betalas varje månad till dess att skulden är betalad. Det är därför möjligt att ange ett visst datum då skulden ska vara betald men att den betalningsskyldige betalar olika amorteringsbelopp fram till dess. Det är också viktigt att skuldebrevet undertecknas av båda parter och att datum framgår.

Om du behöver hjälp med att upprätta skuldebreven kan du boka tid med vår juristbyrå. Här kan du boka tid.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?