Uppmärksammande av rasistiska/islamofobiska ställningstagande på internet

FRÅGA
Om jag som privatperson uppmärksammar grovt rasistiska/islamofobiska ställningstagande på internet och mailar personens arbetsplats för att fråga om dess värdegrundspolicy och uppger namn samt vad personen i fråga skrivit för att få veta om detta är förenligt med deras företags policy som eventuell kund, kan jag bli anmäld och fälld i domstol för förtal av personen som gjorde sig skyldig för dessa uttalanden?
SVAR

Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det förfarande, att du berättar för en persons arbetsgivare att denne har uttryckt sig på ett visst sätt på internet, skulle kunna innebära att brottet förtal 5 kap. 1 § brottsbalken är aktuellt. Du lämnar en uppgift som är ägnad åt att påvisa och påpeka ett klandervärt beteende hos en person inför dennes arbetsgivare. Även fast förtal skulle kunna vara aktuellt är det i detta sammanhang viktigt att påpeka att straffrihet inträder om uppgiftslämnaren, vilket verkar vara du själv i detta fall, har varit skyldig att uttala sig eller att det i övrig med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. En sådan omständighet skulle kunna tänkas vara att det strider mot arbetsgivarens policy att arbetstagare på sin fritid skriver den nämnda typen av ställningstaganden på internet. Straffrihet inträder dock bara om du kan visa att uppgiften var sann, det vill säga att personen verkligen skrev grovt rasistiska/islamofobiska ställningstaganden.

Slutligen ska en egenhet vad gäller förtalsbrottet påpekas. Som huvudregel och i det allra flesta fall krävs det att en åklagare väcker åtal för att en person ska kunna dömas till ett brott inför en domstol. Vad gäller förtalsbrottet gäller det motsatta. I dessa fall är det nämligen personen utsatt för det misstänkta förtalet som väcker talan om straffansvar inför domstolen. Detta innebär att för att en prövning av din eventuella skuld i frågan ska bli aktuell så måste personen som du påstår ha skrivit de nämnda ställningstagandena för det första känna sig ärekränkt av förtalet och dessutom själv väcka talan om att brott har begåtts.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1149)
2021-03-07 brottsligt att ange någon som brottslig
2021-03-05 Kan jag anmäla min frus son för förtal när han säger att vi är alkoholister?
2021-03-03 Vad utgör förtal?
2021-03-03 Preskription Förtal

Alla besvarade frågor (89990)