Uppmaning till självmord, vad är det som är straffbart?

2021-03-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Angående straffbestämmelsen för uppmaning till självmord. Jag har försökt läsa på lite men jag undrar om det är ett brott först då någon faktiskt går så långt att denne tar sitt eget liv? Eller kan en person dömas även om personen inte tagit eller försökt att ta sitt eget liv?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringens utformning

Försök, förberedelse eller stämpling till uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord kommer inte att vara kriminaliserat enligt prop. 2020/21:74 s.25. Grunden till det är att regeringen utformat bestämmelserna om uppmaning/oaktsam uppmaning till självmord till s.k. abstrakta faredelikt. Abstrakta faredelikt är enkelt förklarat brott som kräver att gärningen typiskt sett kan leda till en i lagtexten angiven skada.

I vårt fall innebär det att gärningen, att uppmana till självmord, inte enbart kan påbörjas utan att hela gärningen begås. Men det krävs alltså inte någon effekt för straffbarhet, dvs. att någon faktiskt tar sitt liv utan bara att det finns en inte obetydlig fara för att målsäganden i det enskilda fallet skulle kunnat ta sitt liv efter uppmaningen. Det straffbara är därmed att uppmaningen, gärningen, ska vara ägnat att innebära en inte obetydlig fara för att målsägande tar sitt liv. Relevanta omständigheter som ska tas i beaktning vid denna bedömning är bl.a. målsägandens personliga förhållande, i vilket sammanhang uppmaningen ägde rum och målsägandens ålder, prop. 2020/21:74 s. 18-19.

Slutsats

Svaret på dina frågor blir därmed att det inte krävs att någon faktiskt tar sitt eget liv för att uppmaningen ska vara straffbar. Det får göras en bedömning i det enskilda fallet utifrån alla omständigheter, om uppmaningen medförde fara för att målsägande skulle kunnat ta sitt liv. Gärningspersonen kan alltså dömas även om målsägande inte faktiskt tog sitt liv efter uppmaningen.

Victoria Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2676)
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?
2021-10-10 Är det olagligt att röja en privatpersons skyddade adress?
2021-09-30 Straffskyldighet om man inte ingriper vid nöd

Alla besvarade frågor (96379)