Upplysningsplikt vid kameraövervakning i bostad?

2017-02-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Enligt paragraf 5 i kameraövervakningslagen så står det att lagen inte gäller vid en "plats där allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent priset natur". Varför gäller då paragraf 25 mig och min lägenhet? Detta gäller kameraövervakning i min lägenhet som bara visar hallen och inte något område utanför min lägenhet. Ska jag tolka ert svar som att de som har kameror för att övervaka sina barn måste sätta upp en skylt på ytterdörren för att informera om detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av 5 § i kameraövervakningslagen (här) följer, som du skriver, att kameraövervakning i en bostad som bedrivs av den som bor där normalt får betraktas som verksamhet av privat natur och således tillämpas inte lagen och därmed inte heller upplysningsplikten i lagens 25 § (här). Kraven på att undantaget från lagen, det så kallade privatundantaget, ska vara tillämpligt är att övervakning sker på en plats dit allmänheten inte har tillträde, som ett led i en verksamhet av rent privat natur, av en fysisk person, eller av till exempel en larmcentral på uppdrag av en enskild.

I ditt fall är undantaget tillämpligt och upplysningsplikten, liksom lagen i övrigt, gäller inte. Däremot kan nämnas att brottet kränkande fotografering, enligt BrB 4:6a (här) kan aktualiseras. Så kan fallet vara om detta sker utan samtycke, inomhus i en bostad och är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet. Ett undantag till regeln är om gärningen kan anses vara försvarlig med hänsyn till syftet och övriga omständigheter, enligt paragrafens st. 2 (här).

Hoppas du fick svar på din fråga, om något är oklart får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Moa Estberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2535)
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?
2021-01-17 Gärningsculpa

Alla besvarade frågor (88239)