upplysa biologiska föräldrar vid vuxenadoption

2016-05-18 i Adoption
FRÅGA
Måste biologisk pappa veta om vuxen adoptionen
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Adoption regleras i föräldrabalken (se här; nedan förkortat FB). Enligt 4 kap. 1 § FB (se här) krävs det tillstånd av domstol för att adoptera. För att få detta tillstånd måste den som vill adoptera ansöka om detta. När denna ansökning ges till domstolen ska kontaktuppgifter till de biologiska föräldrarna till personen som ska adopteras skickas in. Detta gäller också vid vuxenadoption även om det inte behövs samtycke till adoptionen från de biologiska föräldrarna enligt 4 kap. 5 a § 1 st. FB (se här). Anledningen till detta är dels att de biologiska föräldrarna ska höras av rätten, om det kan ske enligt 4 kap. 10 § 3 st. FB (se här) och dels att de biologiska föräldrarna måste veta att de biologiska banden upphör med tanke på exempel arv.

Svaret på din fråga är således att när ansökan om adoption skickas in måste kontaktuppgifter till din biologiska pappa anges med anledning av det ovan skrivna. Då kommer din pappa få reda på den planerade adoptionen eftersom domstolen har en skyldighet att informera om detta.

Om du vill veta vad som ska ingå i en ansökan om vuxenadoption så hänvisar jag dig till en tidigare besvarad fråga (se här).

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (577)
2021-02-24 Hur gå ett adoptionsärende till?
2021-02-24 Hur gör man en ansökan om adoption?
2021-02-19 Kan en bonuspappa och biologisk pappa bli barnens vårdnadshavare genom adoption?
2021-02-16 Hur ansöker man om adoption?

Alla besvarade frågor (89823)