Andrahandsupplåtelse av hyresrätt utan hyresvärdens samtycke

2017-04-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har hyrt en lägenhet i andra hand av en vän. Nyligen fick min vän jag hyr av ett brev från hyresvärden att det kommit fram att han hyr ut i andra hand. Va gäller gäller enligt lag då. Hur fort måsta jag som hyrt i andra hand flytta? Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Relevanta regler om hyra hittas i 12 kap. Jordabalken. Gällande upplåtelse av lägenhet i andra hand, får inte hyresgästen (din vän) utan hyresvärdens samtycke hyra ut lägenheten i andra hand på så sätt som har skett nu. Om hyresvärden skulle ha lämnat ett ett samtycke eller tillstånd inför uthyrningen, skulle den anses som tillåten, 12 kap. 39 § (här) respektive 40 § (här) Jordabalken.

Då hyresgästen har hyrt ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens samtycke, anses hyresrätten förverkad. Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet i förtid på grund av detta. Det finns dock en möjlighet till rättelse alternativt att en ansökan om tillstånd blir beviljad av hyresvärden innan avtalet får sägas upp, 12 kap. 42 § 1 st. 3 p. Jordabalken (här).

Rättelse (att du som har hyrt i andra hand ska flytta ut) ska ske utan dröjsmål. Exakt hur lång tid det är tal om utläses inte av bestämmelsen, me "utan dröjsmål" uppfattas generellt som att agerandet bör ske med brådska.

Det andra alternativet är att ansöka om tillstånd. Tillstånd ska enligt 12 kap 40 § Jordabalken 2 st. Jordabalken (här) lämnas om:

- hyresgästen (din vän) på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och

- hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.

Tillståndet kommer att begränsas till viss tid och kan förenas med villkor.

Sammanfattningsvis behöver du som har hyrt i andra hand flytta ut utan dröjsmål så att din vän på så sätt vidtar rättelse alternativt att det görs en ansökan om tillstånd som sedan ska beviljas av hyresvärden vilket möjliggör för dig att fortsätta hyra ut i andra hand.

Hoppas att detta gav svar på din fråga! Du kan alltid höra av dig till Lawline igen om det skulle uppstå någon oklarhet.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2017)
2021-07-29 Ansvarar hyresvärden för att sätta upp namn på postlådan?
2021-07-29 Hyresvärds betalningskrav
2021-07-28 Andrahandsuthyrning vid studier på annan ort
2021-07-28 Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.

Alla besvarade frågor (94371)