Upphovsrätt på Facebook och förtal på internet

FRÅGA
Hej! Jag undrar om det är okej att ta andras bilder från Facebook för att sedan lägga ut bilden i en grupp och förtala-ljuga-mobba den som lagt ut bilden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bilder som finns på Facebook skyddas av upphovsrätten. Vad är upphovsrätt? Upphovsrätt är en laglig rättighet som skyddar ett originalverk, till exempel en bild.

Eftersom bilder som man lägger upp på Facebook skyddas av upphovsrätten har den som skapat bilden även rätt att bestämma över hur den ska användas.

Svaret på din första fråga är alltså nej, det är inte okej att ta någon annans bild från Facebook och lägga upp den någon annanstans, utan att den som skapat bilden har gått med på det.

Brottet förtal är ett brott som återfinns i 5 kap. 1 § Brottsbalken. Brottet förtal innebär att någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt, eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Har man förtalat någon på internet så har man begått ett brott (vilket inte är okej).

Att ljuga eller mobba någon är i sig inget brott enligt brottsbalken (men visserligen är det ett otrevligt beteende). Det kan dock i vissa fall bli aktuellt med straffansvar om handlingen/gärningen till exempel skulle kunna falla in under brotten förtal (se beskrivning ovan eller 5 kap. 1 § Brottsbalken) eller förolämpning (se 5 kap. 3 § Brottsbalken).

Vänligen,

Claudia Lienert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (842)
2019-07-17 Ogrundade orosanmälningar till socialtjänsten kan utgöra brott (förtal och falsk eller vårdslös tillvitelse)
2019-07-15 Preskription av grov fridskränkning
2019-07-14 Kan uppgifter från tidigare arbetsgivare utgöra förtal?
2019-07-10 Straff för kränkande telefonsamtal

Alla besvarade frågor (71135)