FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt04/05/2014

Upphovsrätt - användning av artiklar på egen hemsida

Hej!

Jag undrar hur det fungerar med upphovsrätten för artiklar som ligger på internet, dvs. artiklar som finns på aftonbladet.se, dn.se osv.

Är det lagligt att använda dessa artiklar utan att jag sparar ner dem eller gäller upphovsrätten oavsett användning? Dvs. när någon besöker min hemsida så laddar denne ner artikeln.

Med vänlig hälsning Marcus Gustafsson

Lawline svarar

Hej Marcus,


Tack för att du vänder dig till Lawline!

Gällande upphovsrätt är det Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, "upphovsrättslagen", som blir aktuell.

I 2 § anges att upphovsrättsinnehavaren (med vissa undantag) har ensamrätt på att göra ett verk "tillgängligt för allmänheten". Att göra verket tillgängligt för allmänheten kan till exempel innebära att man överför ett verk till allmänheten via en hemsida. Denna ensamrätt gäller inte enbart den första överföringen till allmänheten, utan samtliga överföringar. 

Det framgår inte hur du har tänkt använda dessa artiklar, men du kan göra dig skyldig till upphovsrättsintrång och exemplarframställning om du använder dessa artiklar felaktigt och till exempel gör dessa tillgängliga för allmänheten på din hemsida.

Förut utgjorde länkning till artiklar ej spridning av upphovsrättsskyddat material. Lagen har däremot ändrats och en till kategori har tillkommit i 1 kap 2 § 3 st 1 p där det sägs att överföring till allmänheten sker ”…när verket på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer”. 

Det är oklart om denna ändring innebär att länkning av upphovsrättsskyddat material ej längre är tillåtet. Tyvärr är rättsläget tämligen osäkert. Innan denna lagändring utgjorde som sagt länkning ej spridning av upphovsrättsskyddat material. Förmodligen utgör länkning ej spridning av upphovsrättsskyddat material, men rättsläget är som sagt inte helt tydlig på denna punkt då Högsta domstolen ej tagit ställning till detta i något mål än.

Sandra LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo