Upphittare av en ring tappar sedan själv bort ringen

2017-02-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Min vän hittade en ring på toaletten på vår firmafest, han tog med sig ringen efter toalettbesöket eftersom alla skulle lämna lokalen för fest på nytt ställe. Han gick sedan runt och frågade alla på efterfesten om någon visste vems ring det var. Senare under kvällen hade han tappat ringen och några veckor senare kontaktade ringens ägare honom eftersom hon hade hört att han hade haft ringen. När han berättade att han tappat ringen anklagar hon nu honom, 3 månader senare, för att han tog den och kräver hela priset på ringen vilket enligt henne är 25 000 kr. a) Är han skyldig att betala hela ringens belopp, hur vet vi ens att ringen va värd så mycket? b) Har hon inte själv medverkat till att ringen tappades bort när hon hade lämnat den på toaletten, är han ens skyldig? Hoppas ni kan hjälpa oss med frågan,
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om hittegods finns reglerat i Hittegodslagen (HGL), se här.

Regler om brott finns reglerat i Brottsbalken (BrB), se här.

Hittegods
Hittegods är något som är borttappat eller som är stulet. Det kan inte vara bortkastat eller övergivit som exempelvis en tidning. Eftersom mannen har hittat en ring ska han utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till Polismyndigheten, HGL 1 § st. 1. Detta kan man göra genom att ringa dit, skicka ett brev, men det bästa är naturligtvis att man uppsöker närmaste polisstation. När anmälan hos polisen har gjorts ska Polismyndigheten underrätta ägaren till godset, om han eller hon är känd, HGL 1 § st. 2. Om ägaren till hittegodset inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten, tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon underrättades om fyndet av Polismyndigheten, eller om ägaren kan anses ha avstått sin rätt till godset, HGL 4 § st. 1.

I det fall ringen lämnades kvar på en offentlig plats (på en buss, tåg, i en restaurang, skola eller liknande) blir respektive inrättning eller företag upphittare oavsett vem som hittade ringen. I det fall firmafesten ägde rum på exempelvis en restaurang så är det restaurangens ägare som ska ses som upphittare av ringen och ringen ska lämnas till restaurangen.

Brott
Om mannen som hittat ringen inte lämnar den till varken restaurangen eller Polismyndigheten riskerar han att dömas för fyndförseelse, se BrB 10:8 och böter. Har mannan tagit ringen och underlåtit att inte lämna in ringen till Polismyndigheten och istället haft för avsikt att själv behålla ringen riskerar han att dömas för olovligt förfogande där straffet är böter eller fängelse i högst två år, BrB 10:4.

a) Är han skyldig att betala hela ringens belopp, hur vet vi ens att ringen va värd så mycket?
Jag kan inte se att mannen är skyldig att betala ringens belopp om det hela är frågan om en olyckshändelse och mannen inte haft för avsikt att tillägna sig ringen. Här får kvinnan som tappat bort sin ring vända sig till sitt försäkringsbolag och se om de genom hennes hemförsäkring (drulleförsäkring) kan ersätta den borttappade ringen minus hennes självrisk. Här får kvinnan eventuellt behöva visa bild på hur ringen såg ut, värderingsintyg, eller kvitto för att styrka innehav och värde på ringen. I det fall hon får ersättning, men ringen sedan hittas får kvinnan betala tillbaka den ersättning som hon fått av försäkringsbolaget.

b) Har hon inte själv medverkat till att ringen tappades bort när hon hade lämnat den på toaletten, är han ens skyldig?
Det är svårt att avgöra vad som gäller, men utifrån de uppgifter som lämnats här kan jag inte se att mannen är skyldig att betala för ringen och kvinnan bör kontakta sitt försäkringsbolag. Får kvinnan ersättning skulle mannen kunna erbjuda sig att betala hennes självrisk, men detta är något som regleras utanför försäkringsbolaget och alltså mellan kvinnan och mannen.

För vidare rådgivning om hur mannen bör gå till väga är det bäst om mannen tar kontakt med en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå, det går bra att boka tid här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95746)