Upphäva en adoption

2017-02-26 i Adoption
FRÅGA
HejJag är 41 år och är adopterad från Sverige. Nu undrar jag om det finns nån möjlighet att upplösa adoptionen så jag inte förknippas med mina adoptions föräldrar
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk lag kan en adoption upphävas endast om du som adoptivbarn adopteras av en annan person enligt 4 kap. 7 § Föräldrabalken (FB) (här). Det menas helt enkelt att en adoption upphör endast om du blir adopterad av någon annan än dina adoptivföräldrar. Notera att 4 kap. 7 § FB stadgar att det även måste vara någon annan adoptivförälderns make. Om dina föräldrar är skilda och har gift om sig kan inte de nya makarna adoptera dig eftersom då kommer inte adoptionen upphävas.

Sammanfattning:

Som du ser ovan så är den enda möjlighet att upplösa en adoption att du blir adopterad av en annan person.

Fördjupning:

Hur ska du gå tillväga om du vill genomföra en ny adoption?

För att genomföra en adoption krävs det tillstånd av domstol efter ansökan av den som vill adoptera enligt 4 kap. 1 § FB (här). Jag refererar ett tidigare svar för att besvara vad som ska vara med i ansökan (se här). I ansökan till tingsrätten ska den som vill adoptera dig skriva att det gäller adoption av en myndig person och era namn och personnummer ska anges. Vidare ska ansökan undertecknas av dig och den som vill adoptera dig. Personbevis ska även bifogas.

I ansökan ska även motiven anges till adoptionen. Tingsrätten vill även ha namn, adress och telefonnummer till dina nuvarande föräldrar för ge dem tillfälle att yttra sig över saken. Notera dock att de inte kan stoppa adoptionen eftersom du är myndig.

Hoppas detta gav klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (572)
2021-01-23 Vad händer med mitt föräldraskap om min fru adopterar min vuxna son?
2021-01-18 Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?

Alla besvarade frågor (88493)