Upphäva adoption?

2017-02-05 i Adoption
FRÅGA
Hej. Kan jag som adopterad, nu i vuxen ålder, upphäva mina föräldrars adoption av mig?/Maria
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid adoption upphör i regel allt rättsligt släktskap med biologiska föräldrar, detta framgår av Föräldrabalkens 4 kap. 8§. Adoptivföräldrarna är därefter att anse som de rättsliga föräldrarna. Ett adoptivbarn har efter en adoption samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Dessvärre finns det ingen möjlighet att häva ett föräldraskap som skett genom adoption. Möjligheten som finns, för att få adoptionens verkan att upphöra, är då en person adopteras av en annan person - då upphör banden till de tidigare föräldrarna och den nya personen träder i föräldrarnas ställe.

Verkan av adoption blir att barnet jämställs med biologiska barn. Detta innebär att du kommer att ärva från dina föräldrar då de går bort, Ärvdabalken 2 kap. 1§, samt vid det fall du går bort har dem arvsrätt efter dig, Ärvdabalken 2 kap. 2§. Du kan dels inskränka deras rätt att ärva efter dig genom att testamentera bort din egendom. Vid det fall du inte har något intresse av arv efter dina föräldrar, kan du frånsäga dig din rätt till arv!

Hoppas att svaret var dig till hjälp, och ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (572)
2021-01-23 Vad händer med mitt föräldraskap om min fru adopterar min vuxna son?
2021-01-18 Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?

Alla besvarade frågor (88449)