Upphäva adoption?

2016-12-22 i Adoption
FRÅGA
Hejsan! När jag va 16 år blev jag adopterad av min stuvfar som har varit ihop med min mamma sen ja va 2 år och dom är även gifta idag. Idag är jag 45 år och de har väl hänt ett och annat så jag vill upphäva den, Hur går ja mig till väga. min biologiska pappa har ja ingen kontakt med alls idags lägget. snälla hjälp mig.MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om adoption finns i Föräldrabalken (FB) kapitel 4.

Vid adoption upphör allt rättsligt släktskap med tidigare föräldrar, och adoptivföräldrarna är att anse som de rättsliga föräldrarna. (FB 4 kap. 8 §) I ditt fall handlar det om att din mors make har adopterat dig, och han och din mor är gemensamt dina rättsliga föräldrar.

Gällande föräldraskap som fastställts genom adoption går inte detta att häva. Det enda sättet att få adoptionens verkan, och din styvfars faderskap, att upphöra är om du adopteras av någon annan i hans ställe. (FB 4 kap. 7 §)

En rättslig konsekvens som faderskapet medför är att du har rätt till arv efter din styvfar, (Ärvdabalken 2 kap. 1 §) och han kan ha rätt till arv efter dig (om du inte har egna barn eller skriver testamente). (Ärvdabalken 2 kap. 2 §) Skulle du inte alls ha något intresse av arv efter honom, kan du skriftligen frånsäga dig detta. (Ärvdabalken 17 kap. 2 §)

Hoppas du fått svar på din fråga, du får gärna höra av dig igen om du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (571)
2021-01-18 Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption

Alla besvarade frågor (88343)