Uppgifter som sprids - kan förtal/grovt förtal bli aktuellt?

En person blir anmäld och misstänkt för våldtäkt av barn och sexuellt ofredande. Det blir förhör där den anklagade nekar till händelsen och efter polisens och åklagarens utredning så läggs ärendet ned då det inte kan bevisat. En starkt bidragande orsak till detta är att platser och tidpunkter inte är fysiskt möjliga för händelsen. Enligt den anklagades advokat så är personen då att beteckna som oskyldig.

Tyvärr stannar det inte där utan personen/ personerna som anmält händelsen efter nedlagd utredning har börjat sprida uppgifterna om det aktuella brottet till skola, idrottsföreningar mm vilket resulterar i att den anklagade blir avstängd från tävling, träning mm.

Detta ger väldigt stora konsekvenser för den anklagade.

Kan detta räknas som förtal/ grovt förtal?

Lawline svarar

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Brottet förtal

I 5 kapitlet 1 § brottsbalken stadgas brottet förtal. Där framgår att:

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."

För att avgöra om brottet förtal begåtts ska tre steg bedömas:

(1) har en skadlig uppgift lämnats?

(2) har uppgiftslämnaren varit skyldig att lämna uppgiften eller har det varit försvarligt att lämna uppgiften?

(3) Om man i steg två kommer fram till att uppgiftslämnaren varit skyldig att lämna uppgiften eller om det varit försvarligt att lämna uppgiften, måste man bedöma om uppgiften var sann eller inte. Om uppgiftslämnaren inte kan visa att uppgiften var sann kan denne dömas för förtal.

En översiktlig bedömning i ditt fall

I ditt fall verkar det som att en skadlig uppgift har spridits och att dessa uppgifter har spridits för att utsätta person X för missaktning. Detta beror givetvis också på hur uppgifterna spridits och hur omfattande de har spridits (det vill säga till hur många uppgifterna har spridits till och på vilket sätt). Det verkar inte ha funnits någon skyldighet för uppgiftslämnarna att sprida uppgiften i ditt fall och det finns inget som tyder på att det skulle vara försvarligt att sprida uppgifterna. Eftersom utredningen gällande våldtäkt/sexuellt ofredande har lagts ner och person X inte blivit dömd så är uppgiften inte heller sann om den sprids på ett sätt som utpekar person X som skyldig till brottet.

Detta innebär att situationen som du beskriver skulle kunna utgöra ett förtal. Det är svårt för mig att avgöra om det skulle bedömas som förtal av normalgraden eller grovt förtal med tanke på att jag inte vet hur uppgifterna har spridits, men grovt förtal kan bli aktuellt "om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada", se 5 kapitlet 2 § brottsbalken.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan LengyelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo