Uppgifter om sexualbrott på blogg - Förtal?

FRÅGA
Hej, Jag har blivit "hotad" med att bli anmäld för grovt förtal. Jag har öppet skrivit på min blogg om en våldtäkt som skedde för 3 år sedan. Jag har inte nämnt några namn, datum eller personuppgifter. Folk vet vem jag haft ett förhållande med och på så sätt har folk sina aningar om vem det handlar om. Kan deras polisanmälan gå igenom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du säger i din fråga att du har blivit hotad med att bli anmäld för förtal på grund av det du skrivit på din blogg. För att försöka besvara din fråga måste det först förtydligas vad förtal egentligen innebär.

Förtal är i grund och botten ett tryckfrihetsbrott vilket framgår av 7 kap. 4 § p. 14 tryckfrihetsförordningen. Brottet är även kriminaliserat genom en bestämmelse i brottsbalken, se 5 kap. 1 § brottsbalken. För förtal döms den som utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Under vissa omständigheter kan det vara tillåtet att lämna en sådan uppgift, detta om det varit försvarligt och att uppgiften t.ex. är sann. Du talar i din fråga om grovt förtal vilket utöver detta kräver att uppgiften är ägnad att medföra allvarlig skada.

Ett krav på uppgiften är att en enskild person utpekas. Här räcker det emellertid med att någon enstaka person, eller en grupp människor förstår vilken person det är som utpekas. Att den person som du skriver om kan identifiera sig själv är tillräckligt för att uppfylla detta krav.

Denna person ska vidare ha utsatts för andras missaktning, där exempel på detta är då någon blir utpekad som brottslig. Då uppgifter sprids om att en person är brottslig i sitt levnadssätt kan det vara lätt att uppfatta dessa som nedsättande och faktiskt utsätta personen för missaktning.

I ert fall har du skrivit saker:
- om en person som kan identifieras,
- som kan utsätta denna person för missaktning av andra.

För att det ska vara tillåtet att sprida en sådan uppgift krävs då först och främst att det varit försvarligt att sprida den. Försvarlighetsbedömningen är inte helt enkel och praxis på området av förtal rörande sexualbrott är bristfällig. I ert fall kan det möjligtvis anses vara försvarligt då du inte namngivit någon och skrivit om en händelse som påverkat dig utan uppsåt att egentligen smutskasta någon.

Utöver att det varit försvarligt krävs det även att uppgiften är sann, eller att du haft skälig grund för den. Av informationen i din fråga framgår det att du skrivit om en verklig händelse. Uppgiften bör således vara sann, eller åtminstone ge dig skälig grund för den. Detta innebär att det du skrivit vid en bedömning skulle kunna anses som straffritt.

Det ska även påpekas att förtal är ett brott som enligt huvudregel faller under så kallat enskilt åtal. Det innebär att en åklagare (JK) endast kommer att föra talan om förtalsbrott om det är av mycket stor vikt för det allmänna intresset. Vill någon föra en person inför rätta på grund av förtal måste detta göras genom att den utsatte själv väcker åtal. Det innebär vissa svårigheter och kan bli kostsamt.

Jag hoppas att du fått lite mer klarhet i problematiken. Om du har några ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig genom att kommentera detta svar.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1110)
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

Alla besvarade frågor (88280)