FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder07/12/2019

Uppgifter om dagsböter och villkorlig dom i belastningsregistret

Hej! Jag blev dömd för 2015 för misshandeln och påföljd blev då

1- villkorlig dom

2- 70 dagsböter å 50 kr

Min fråga är: när försvinner det från min belastningsregister ?

Lawline svarar

Tack, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Böter i belastningsregistret

En uppgift om böter finns kvar i belastningsregistret i fem år efter domen eller beslutet (17 § p. 9 Lag (1998:620) om belastningsregister).

Villkorlig dom i belastningsregistret

En uppgift om villkorlig dom finns kvar i belastningsregistret i tio år efter domen eller beslutet (17 § p. 4 a.) Om den som begick brottet var under 18 år vid tillfället då det begicks, finns uppgiften istället kvar ii belastningsregistret i fem år (17 § p. 4 b).

Flera påföljder i belastningsregistret

Enligt lagen framgår det också att i fall då en ny uppgift förs in i belastningsregistret under tiden då en gammal uppgift fortfarande finns kvar kommer uppgifterna i registret inte tas bort förrän det nya brottet gallras. Detta gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 §).

Sammanfattning

Om du har dömts för ett brott och påföljden bestämts till dagsböter samt villkorlig dom, kommer båda uppgifterna att finnas kvar i belastningsregistret i 10 år.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Felicia FredinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo