Uppgifter om böter gallras från belastningsregistret efter 5 år

2019-09-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Fick böter för snatteri 2013. Finns jag i belastningsregistret nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppgifter om böter gallras 5 år efter att den dom, beslut eller godkännande av strafföreläggande, enligt vilket du ålagts att betala böter, har beslutats (17 § p. 9 lag om belastningsregister). Det har alltså gått mer än 5 år vilket innebär att uppgifterna om din böter inte längre finns i belastningsregistret.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2397)
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?
2020-07-31 Är fällknivar utan egg olagliga?
2020-07-31 När gallras misstankeregistret?

Alla besvarade frågor (82601)