FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt04/04/2015

Uppgifter i belastningsregistret

Hej!

När jag var 14 blev jag anmäld för olaga hot men fallet lades ner eftersom polisen inte ville gå vidare med det. Jag undrar nu om jag finns med i belastningsregistret då jag ska skriva ut detta för att få ett sommarjobb

Lawline svarar

Hej och tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline!

Bestämmelser om belastningsregistret finns i en särskild lag, som du kan ta del av och läsa här.

Belastningsregistret handhas av polismyndigheten (se https://lagen.nu/1998:620#P1S1) och i belastningsregistret finns uppgifter om vem som har fått påföljder för brott (https://lagen.nu/1998:620#P3S1). En påföljd är ett straff som en person får när han eller hon har begått ett brott och kan till exempel vara böter, ett fängelsestraff eller villkorlig dom.

Som jag förstår din fråga blev du endast anmäld för olaga hot, men det klargjordes aldrig om du faktiskt hade begått brottet eller inte. Du kan därför inte ha fått någon påföljd och ska till följd av detta inte heller finnas med i belastningsregistret.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?