Uppgift om olovlig körning i belastningsregister

2015-11-24 i Trafikbrott
FRÅGA
Kan man hamna i belastningsregistret om man har kört olovligt och har aldrig förr begått brott tidigare i sitt liv?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister. I 3 § anges att registret ska innehålla uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande om ordningsbot ålagts påföljd för brott. Om exempelvis en polisman utdelar böter för gärningen eller om ett beslut om straff meddelas i domstol, ska detta således föras in i belastningsregistret.

I 3 § i lagen om straff för vissa trafikbrott stadgas det att den som kör olovligt döms till böter. Om den som kör olovligt tidigare har fått körkortet återkallat, eller gjort sig skyldig till olovlig körning upprepade gånger är straffet istället fängelse i högst sex månader. Den hårdare straffbestämmelsen gäller även för olovlig körning där brottet anses grovt.

Om någon döms till straff i form av böter eller fängelse för olovlig körning är detta alltså uppgifter som ska föras in i belastningsregistret. Att vederbörande inte tidigare har begått något brott kan i vissa fall ha betydelse för bedömningen om hur hårt straff som ska utdömas. Men när det gäller huruvida en uppgift ska föras in i belastningsregistret eller inte har det däremot ingen relevans.

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1047)
2020-11-28 Skyldighet att uppge förare vid hastighetsöverträdelse?
2020-11-28 Kan man ta körkort efter att bli stoppad för olovlig körning?
2020-11-26 Återkallas ens körkort efter en dödsolycka?
2020-11-26 Vad händer om man kör för fort, träffar en skylt och smiter från platsen?

Alla besvarade frågor (86590)