Uppföljning med provtagning efter villkorstid (villkor om alkolås)

Hejsan. Jag åkte dit för grovt rattfylleri i februari 2014. Jag har haft alkolås fram tills nu i två år. Nu kräver transportstyrelsen en uppföljning i 6månader av blodprover för att styrka fortsat nyckterhet. Ska tillägga att alla prover jag har tagit har visat på en normal konsumtion och jag har inte fått någon diagnos missbrukare eller beroende. Min läkare har även bedömt min risk för återfall i brott som liten. Hur länge kan dem kräva dessa prover?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågor som rör körkort med villkor om alkolås och liknande regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås. Efter att villkorstiden, det vill säga perioden om två år med alkolås, kan ansökan om tillstånd för ”vanligt” körkort göras. Som jag förstår har du nu fått körkortstillstånd utan villkor om alkolås. När det gäller uppföljning efter denna tvåårsperiod så framgår av 22 a § (i nyss nämnda föreskrift) att tiden med uppföljning uppgår till 18 månader sammanlagt. Först en observationstid med provtagningstillfällen på 6 månader och därefter en observationstid med provtagningstillfällen på 12 månader.

Vänligen,

Matilda CroneRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning