Uppenbart fel i parkeringsanmärkning

2015-02-23 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej.Jag har fått en p-bot för min bil som jag parkerade i stockholm, men på labben har de angett fel fordonsfabrikat men rätt reg-nummer. Det står inget om att de har tagit bild på bilen. Är det giltig bot då eller kan jag överklaga på något sätt? hur kan jag gå till väga?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om parkeringsanmärkningar gällande kommunens gator finns i Lag (1976:206) om felparkeringsavgift. När en parkeringsanmärkning innehåller uppenbara fel, exempelvis då fordonsfabrikatet är felaktigt, kan du ansöka om rättelse hos polismyndigheten. Se 8 § lag om felparkeringsavgift. Ansökan görs hos polismyndigheten i det distrikt där du fick parkeringsanmärkningen. Ta med parkeringsanmärkningen till en polisstation inom ett par dagar från att du fick anmärkningen. Observera dock att felparkeringsavgiften måste betalas även om du anser att den är felaktig och därför ansöker om rättelse. Bifalls ansökan undanröjs betalningsansvaret och du får pengarna tillbaka.

Det beslut polismyndigheten fattar med anledning av ansökan om rättelse går inte att överklaga men om beslutet inte föranleder rättelse kan betalningsansvaret istället bestridas genom att skriftligen anmäla att du bestrider betalningsansvaret. Se 9 § lag om felparkeringsavgift. Ett bestridande måste komma in till polismyndigheten inom sex månader och du vänder dig i så fall till polismyndigheten i det län bilen stod parkerad. På polisens hemsida kan en blankett laddas ned som sedan fylls i lämnas in till polisen. Se länk:

http://polisen.se/Service/Blanketter/Ovriga-blanketter/Vanliga-blanketter/Bestridande-av-parkeringsanmarkning/

Observera att rättelse i första hand är relevant i ditt fall då du uppger att parkeringsanmärkningen anger fel fordonsfabrikat, vilket klassas som ett uppenbart fel.

Lycka till!

Vänlig hälsning,

Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (403)
2020-06-30 Bestrida parkeringsböter?
2020-06-30 Parkeringsbot till följd av felskrivning vid betalning av parkering - hur går man tillväga?
2020-06-26 Har man rätt till ersättning för nedlagd tid?
2020-06-25 Var får man parkera?

Alla besvarade frågor (81666)