Uppehållstillstånd vid familjeanknytning

2017-02-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag undrar om det är vanligt vid anknytnings permanentsupphållstillstånd att man gör utredning även om man har fått barn! mannen och barnet är svenskmedborgare? Skulle man inte i sånna fall bara lämna in familjebevis ?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Uppehållstillstånd och prövning av sådana regleras i Utlänningslagen, den finner du här.

Av din fråga framgår inte vilken relation du och din partner har, om ni är gifta, sambos eller särbos, så jag ger lite skilda svar för olika tänkbara situationer.

Om ni är gifta eller sambos har ni rätt till anhöriginvandring enligt 5 kap 3§ oavsett om ni har barn tillsammans eller inte. Om ni har ingått ett civilrättsligt giltigt äktenskap råder en presumtion för att du ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige, och det ankommer på Migrationsverket att göra sannolikt att ett civilrättsligt giltigt äktenskap ingåtts uteslutande för att få uppehållstillstånd i Sverige.

En ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan även beviljas för den som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar emot. Detta stadgas i 5 kap 3a§. Om ni anger detta som skäl kommer således en seriositetsprövning av ert förhållande att vidtas. Att ni har barn tillsammans talar då för att ert förhållande är seriöst och att du eventuellt ska beviljas uppehållstillstånd. Det är dock inte nödvändigtvis så att ett gemensamt barn automatiskt ger dig rätt att stanna i Sverige.

5 kap 3a§ reglerar vidare uppehållsrätten vid anknytning till ett barn. Uppehållstillstånd ska meddelas för den som är förälder och vårdnadshavare samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige. Är så fallet för er kan denna bestämmelse åberopas som stöd för att barnet ger dig rätt att stanna i landet. Om ni inte har för avsikt att bo tillsammans eller ingå äktenskap men du avser att utöva umgänge med ert barn har du också rätt till uppehållstillstånd.

Huruvida det är vanligt att en undersökning vidtas trots att ni har barn kan jag inte svara närmre på, och det beror även på hur din och din partners relation till varandra ser ut.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1209)
2021-08-04 Hur länge är tillräckligt länge för att förhållandet ska anses vara etablerat?
2021-07-31 Uppehållstillstånd pga anknytning
2021-07-31 Krävs permanent uppehållstillstånd för att få svenskt medborgarskap?
2021-07-26 Adoptera för medborgarskap

Alla besvarade frågor (94628)