Uppehållstillstånd pga. anknytning till make

2017-11-21 i Migrationsrätt
FRÅGA
jag har kontakt med en asylsökande kvinna 25år från Nigeria med ett barn 1år född i Sverige . Nu fått sitt tredje avslag på ansökan. Har nu träffat en svensk person som hon vill gifta sig med. Hur ska de göra? Finns det någon möjlighet att få uppehållstillståndför för henne och barnet? Vad säger lagen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i utänningslagen(UtlL).

Först och främst kan vi se vad lagen säger som uppehållstillstånd pga. anknytning till någon annan person. Enligt 5 kap 3 § första stycket ska uppehållstillstånd ges till 1, en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Alltså kan hon få uppehållstillstånd pga. att hon har en make som är bosatt i Sverige.

Vidare vad gäller barnet, är det lite beroende på vem som är pappan. Om ett barn föds efter 1 april 2015 blir han eller hon svensk medborgare från födelsen om någon av föräldrarna är svenska medborgare oavsett var barnet föds. Om barnet är fött av två föräldrar som är medborgare i ett land utanför EU måste föräldrarna ansökan om uppehållstillstånd för barnet.

Enligt 5 kap 3 § första stycket 2 b, ska ett utländskt barn som är ogift och har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.

Det finns dock undantag från huvudregeln om uppehållstillstånd enligt 5 kap 3 § första stycket 1 och 2 b. I 5 kap 17 a § andra stycket 1 pt står det att uppehållstillstånd får vägras om makarna inte lever tillsammans eller inte har sådan avsikt. Det får även vägras om någon av makarna är under 21 år enligt 6 § begränsningslagen.

Det finns ett viktigt rättsfall som berör just det fall att makarna inte skulle ha avsikt att bo tillsammans utan att det istället rör sig om ett skenäktenskap, MIG 2007:60. Där klargörs att då ett civilrättsligt äktenskap föreligger råder en presumtion för att den sökande ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Det är alltså Migrationsverket som måste göra sannolikt att ett civilrättsligt äktenskap ingåtts uteslutande för att få uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket måste påvisa en eller flera konkreta omständigheter som typiskt sett är ägnade att ifrågasätta syftet med äktenskapet för att bryta den nämnda presumtionen!

Hur bedömningen skulle göras i det här enskilda fallet är omöjligt för mig att svara på!

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över! Jag önskar er ett stort lycka till!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97358)