Uppehållstillstånd på grund av studier

2018-01-16 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! jag har varit här i sverige i sex år. första ansökan fick jag avslag och då sökte jag om i slutet av 2016. men tyvärr jag fick avslag igen. jag har färdigt gymnasiet utbildning, funkar inte gymnasiet lagen för mig? jag har varit här så lång tid skulle inte migrationsverket tänka på det?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte detaljer och under vilka omständigheter fick du avslag, var det fråga om asyl eller familjeanknytning? Men eftersom du nämner inte något om familj så antar jag att du fick avslag på din ansökan i samband med asylansökan. Det faktumet att en person fullföljer gymnasieutbildningen kan ge denne möjlighet att få uppehållstillstånd fast i tidsbegränsat karaktär under vissa fortsättningar (se 16e § TL), om t.ex:

- du har redan haft uppehållstillstånd, eller

- på grund av att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet har fått, annars skulle du få, ett beslut om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet, eller

- om det finns icke-bestående hinder om avvisning/utvisnings beslut verkställs

Dessa förutsättningar gäller endast om

- din första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare,

- om du befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs, och


- om du studerar i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan motsvarande utbildning.

Men eftersom du redan har avslutat din utbildning så endast möjlighet för dig att få uppehållstillstånd på grund av studier föreligger om du redan tidigare har haft uppehållstillstånd i Sverige, 16h § TL.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail Atayev
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1265)
2022-01-24 Uppehållstillstånd baserat på syskons medborgarskap i Sverige
2022-01-20 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2022-01-17 Kan min fortkörningsbot påverka min ansökan om svensk medborgarskap?
2022-01-16 Kan man få svenskt medborgarskap om man har ett kontaktförbud riktat mot sig?

Alla besvarade frågor (98676)