Uppehållstillstånd på grund av barnafödsel

2020-11-10 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hejsan,Min sambo och jag väntar på tvillingar. Vi bor tillsammans dock har olika adress pga hon har inget tillstånd att vistas i rike, alltså hon har fortfarande ett aktivt utvisning beslut som inte ännu preskriberas, därför av säkerhetsskäl har hon sin adress på annat ställe. Frågan är : Hur anmäler jag, som är svensk, att jag är fader till barnen när de föds? Enligt lag så borde de vara svenska eftersom jag deras pappa är svensk och de är föda i Sverige.. Deras mamma får väl ansökan uppehållstillstånd genom anknytning till hennes svenska barn?Tack för info !
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om faderskap finns i föräldrabalken (FB) och regler om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen (UtlL). Det är alltså hit jag främst hänvisar mina svar.

Hur registrerar du ditt faderskap?

Faderskapet fastställs genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). En bekräftelse ska göras skriftligen av dig och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska även godkännas av socialstyrelsen. Socialstyrelsen har även ett utredningsansvar att du faktiskt är fadern genom att ta reda på att det är sannolikt att du är barnets pappa (1 kap. 4 & 5 §§ FB). Detta kan alltså förmodligen göras ganska enkelt.

Barnets medborgarskap

Barnet förvärvar svenskt medborgarskap om det föds i Sverige och en av föräldrarna är svensk medborgare (2 § lag [2001:82] om svenskt medborgarskap).

Uppehållstillstånd

Ett beslut om utvisning gäller i fyra år (12 kap. 22 § UtlL). Uppehållstillstånd kan dock meddelas om det framkommer nya omständigheter som innebär att det finns särskild anledning att bevilja uppehållstillstånd (12 kap. 18 § 3 p. UtlL). Vid en bedömning om det finns särskild anledning sägs det uttryckligen att man särskilt ska beakta konsekvenserna av att ett barn skiljs från sina föräldrar (12 kap. 18 § 5 st. UtlL). Min bedömning är således att din sambo bör få uppehållstillstånd.

Dessutom finns det en säkerhetsventil som säger att uppehållstillstånd alltid ska ges om det strider mot svenska konventionsåtaganden. Här är det svårt för mig att göra en exakt bedömning, men rätten till familj finns stadgad i art. 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som är lag i Sverige (2:19 RF & lag [1994:1219]).

Vill du ha ytterligare juridisk hjälp rekommenderar jag dig att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1160)
2021-04-22 Ofullständig fråga
2021-04-22 Föra dröjsmålstalan trots att intervju inte har hållits?
2021-04-22 Riskerar jag att bli utvisad om jag har begått ett brott?
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet

Alla besvarade frågor (91411)