Uppehållstillstånd på grund av barn i Sverige

Kan man få förlängd uppehållstillstånd om samboförhållandet tar slut men har skaffat barn tillsammans med den svenska sambon och har delad vårdnad av barnet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid frågor gällande uppehållstillstånd är det främst utlänningslagen (UtlL) som tillämpas tillsammans med de begränsningar som framgår av lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegrL).

Skäl för uppehållstillstånd

I och med att samboförhållandet har upphört kan utlänningen inte få uppehållstillstånd med hänsyn till att man har för avsikt att ingå äktenskap (jfr 5 kap. 3 a § 1 p. UtlL). Istället finns möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av anknytningen till barnet. Uppehållstillstånd får nämligen ges till den som är förälder och vårdnadshavare samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 a § 3 p. UtlL).

Detta förutsätter alltså att utlänningen har åtminstone delad vårdnad av barnet. Detta framgår av din fråga att hen har. Dessutom måste utlänningen sammanbo med barnet, det vill säga att utlänningen bor med barnet åtminstone periodvis (exempelvis varannan vecka).

I mitt svar förutsätter jag att barnet är fött i Sverige och därmed också svensk medborgare, vilket innebär att begränsningarna som framgår av 6 § 2 st. BegrL ej är tillämpliga.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga och att er situation löser sig på bästa sätt.

Med vänliga hälsningar,

Filip KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”