Uppehållstillstånd på grund av anknytning

2020-12-17 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag är en Svensk kvinna som bott i Kanada i många år. Har nu flyttat hem till Sverige och åter folkbokfört mig. Jag gifte mig med en Kanadensisk medborgare (i Sverige och gifte målet är registrerat i Sverige 2009). Vad måste jag göra för att min make kan flytta hit till mig ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning
För att din make ska kunna flytta hit krävs att han får uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd ges till den som är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo. Du som bor i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt (5 kap. 3 § utlänningslagen). Dessa krav är uppfyllda i ditt fall. Ytterligare krav ställs är att du måste kunna försörja dig själv, övriga personer som bor i ditt hushåll samt din make som du ansöker uppehållstillstånd för. Det krävs vidare att du har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Mer om detta kan du läsa här. En annan förutsättning för uppehållstillstånd är att det måste framstå som sannolikt att ert äktenskap är seriöst och att det alltså inte är fråga om ett skenäktenskap.

Hur ska du gå tillväga
Ansökan görs via Migrationsverkets hemsida, antingen av dig som anknytningsperson eller av din make. Instruktionerna för ansökan hittar du här. Det bör dock poängteras att ansökan ska göras innan din make kommer till Sverige.

Jag hoppas att mitt svar har varit tillfredsställande!

Vänligen,

Atefa Jafary
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1157)
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91320)