Uppehållstillstånd med anledning av samboskap

Hej, jag är en kvinna som ska bli sambo med en flykting kille. Han är född -98

Hur ska vi gå tillväga? Och kommer han att kunna få uppehållstillstånd här i och med att han blir sambo?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att bli sambo är inte en formaliserad process på samma sätt som t.ex. äktenskap. I stället stadgar 1 § sambolagen (här) att två personer är sambos om de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Uttrycket stadigvarande ska förstås så att det inte räcker att bo tillsammans endast en kortare tid. Ett ofta använt riktmärke är att parterna ska ha bott tillsammans i minst sex månader för att anses som sambos, även om bedömningen så klart varierar från fall till fall. Parterna ska därutöver ha en gemensam stadigvarande bostad och ett gemensamt hushåll, det vill säga att man delar på vardagliga sysslor och har någon form av samarbete när det kommer till ekonomin. Genom sådana omständigheter skall alltså visas att er faktiska avsikt är att bo tillsammans. När ni alltså har levt tillsammans en tid med allt vad det innebär så kommer ni att vara sambos i lagens mening.

Sambo till en person som bosatt i Sverige har rätt till (tidsbegränsat) uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen (här). Din framtida sambo kan även ansöka om uppehållstillstånd innan ni är sambos i rättslig mening enligt 5 kap. 3 a § utlänningslagen (här). Skillnaden om ni väljer att gå denna väg är emellertid att Migrationsverket som ett led i bedömningen utför en mer omfattande seriositetsprövning avseende er relation.

Hoppas att du är nöjd med ditt svar!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000