Uppehållstillstånd med anledning av samboskap

2017-03-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, jag är en kvinna som ska bli sambo med en flykting kille. Han är född -98 Hur ska vi gå tillväga? Och kommer han att kunna få uppehållstillstånd här i och med att han blir sambo?Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att bli sambo är inte en formaliserad process på samma sätt som t.ex. äktenskap. I stället stadgar 1 § sambolagen (här) att två personer är sambos om de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Uttrycket stadigvarande ska förstås så att det inte räcker att bo tillsammans endast en kortare tid. Ett ofta använt riktmärke är att parterna ska ha bott tillsammans i minst sex månader för att anses som sambos, även om bedömningen så klart varierar från fall till fall. Parterna ska därutöver ha en gemensam stadigvarande bostad och ett gemensamt hushåll, det vill säga att man delar på vardagliga sysslor och har någon form av samarbete när det kommer till ekonomin. Genom sådana omständigheter skall alltså visas att er faktiska avsikt är att bo tillsammans. När ni alltså har levt tillsammans en tid med allt vad det innebär så kommer ni att vara sambos i lagens mening.

Sambo till en person som bosatt i Sverige har rätt till (tidsbegränsat) uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen (här). Din framtida sambo kan även ansöka om uppehållstillstånd innan ni är sambos i rättslig mening enligt 5 kap. 3 a § utlänningslagen (här). Skillnaden om ni väljer att gå denna väg är emellertid att Migrationsverket som ett led i bedömningen utför en mer omfattande seriositetsprövning avseende er relation.

Hoppas att du är nöjd med ditt svar!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1206)
2021-07-26 Adoptera för medborgarskap
2021-07-25 Hur söker man asyl i Sverige?
2021-07-23 Kan min amerikanska flickvän få uppehållstillstånd i Sverige?
2021-07-23 Gift med svensk medborgare, kan jag få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (94365)